PINSKUKISAT 2022

Kuva: tyttö puhaltaa voikukkaa
Kuva: tyttö puhaltaa voikukkaa
Kuva: tyttö puhaltaa voikukkaa
Kuva: tyttö puhaltaa voikukkaa
Kuva: tyttö puhaltaa voikukkaa

Pinskukisat 2022 (information in english below)

Pinskukisoissa tullaan aistimaan, oivaltamaan, vaikuttamaan ja onnistumaan! Pinskuliiton valtakunnalliset Pinskukisat järjestetään Ahtelan leirikeskuksessa 9.- 11.9.2022. Pinskukisat painottuvat ohjelmasisällöltä luonto- ja seikkailutoimintaan, luvassa on mm. melontaa, erä- ja ensiaputaitoja, puukiipeilyä ja aisteja herättelevä rastirata. Itsensä haastamisen vastapainona, voit vaikka nukkua päiväunet luonnossa ja tutustua uusiin ystäviin!

Ohjelma

Pinskukisat painottuvat ohjelmasisällöltään seikkailu- ja luontokasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin. Lapset ja nuoret pääsevät tavoittelemaan elämyksiä ja omia rajojaan turvallisessa ympäristössä. Pinskukisojen ohjelma on rakennettu erilaisista aktiviteeteistä, eli toimintatuokioista. Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty järjestön ohjelmauudistuksen sisältöä ja pinskuohjelmaa. 

Pinskukisoissa ikäryhmät 7-9- vuotiaat, 10-12- vuotiaat ja 13-15- vuotiaat suorittavat omaa ohjelmaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pääsee toimimaan, mutta sisällössä ja aktiviteetin haastavuudessa on huomioitu kunkin ikäryhmän tarpeet. Näin toiminta ei ole liian haastavaa kenellekään, mutta jokainen pääse myös kokeilemaan omia rajojaan.

Pinskukisoissa otetaan käyttöön järjestön aktiviteettimerkit, joita kerätään aktiviteetteihin osallistumalla. Aktiviteettimerkit ovat myös suunniteltu ikäryhmien mukaan, sillä niitä on tarkoitus kerätä myös jatkossa pinskutoiminnassa. Aktiviteettimerkkien keräämistä varten, jokainen osallistuja saa oman passin.

Vastuuohjaajat ja majoitus

Tapahtumassa jokaisella alle 15-vuotiaalla on nimetty vastuuohjaaja, jotka pyritään jakamaan piirijärjestöttäin, jotta jokaisella olisi tuttu ohjaaja matkojen ja tapahtuman aikana. Tapahtumassa majoittaudutaan leirikeskuksen majoitusrakennuksissa.

Hinta

  • 40 euroa 31.7.2022 mennessä tulleet ilmoittautumiset

  • 50 euroa 1.8.- 22.8.2022 välisenä aikana tulleet ilmoittautumiset

  • Hinta sisältää majoitukset, ruokailut, ohjelman ja vakuutukset

  • Hintoihin lisätään 10 euroa kuljetusmaksu, mikäli osallistuu yhteiskuljetukseen. 

Lisätiedot

  • Peruutusehdot 

  • Lisätietoa: lansirannikko@pinskut.fi/ puh. 044 967 4493

  • Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan talkoolaisena, ilmoittaudu tapahtumaan ja ole yhteydessä pestausvastaavaan Sanni Karlström, sanni.karlstrom@pinskut.fi / puh. 050 387 9944

  • Ajantasaista tietoa pystyt seuraamaan helposti myös instagram- tililtä: pinskukisat 

  • Tapahtumaan ilmoittautuneille lähetetään n. 2 viikkoa ennen infokirjeet kotiin, jossa on kaikki tarvittava tieto ja tapahtuman yhteystiedot.

Tule kanssamme aistimaan, oivaltamaan, vaikuttamaan ja onnistumaan!

 

Pinskukisat 2022 - event

Pinskukisat 2022 is an event for sensing, realizing, influencing and succeeding! The national Pinskukisat2022- event will be held at the Ahtela Camp Center from 9 to 11 September 2022.

Programme

Pinskukisat 2022 includes kayaking, wilderness and first aid skills, woodclimbing and the sense-evoking action track. As a counterbalance to self-challenge, you can even take a nap in wilderness and make new friends! Pinskukisat 2022 focuses on the action-based methods of adventure and nature education. Children and young people get to pursue experiences and their own boundaries in a safe environment. The program of event is built on different activities,so-called "action moments". The content is based on organization's program reform. The age groups 7-9 years old, 10-12 years old and 13-15 years old complete their own program. This means that everything can be done together but the content and the challenge of the activity meets the needs of each age group. This way, the action is not too challenging for anyone and everyone can also try their own limits.

Pinskukisat 2022 introduces the organization's activity badges, which will be collected by participating in the activities. The badges have also been designed according to age groups. To collect activity badges, each participant will receive their own passport.

Instructors and accommodation

Each under-15-year-old has a responsible leader in charge, who will be distributed among district organizations so that everyone has a familiar leader during the event. The event will be accommodated in the accommodation buildings of the camp center.

Price

EUR 40 for registrations received by 31.7.2022

EUR 50 for registrations received between 1 August and 22 August 2022

The price includes accommodation, meals, program and insurance.

A transport fee of 10 euros will be added to the prices if you wish to participate on a charter transport.

Participation and cancellation policy: https://pinskut.fi/fi/node/217

Further information: lansirannikko@pinskut.fi/ tel. 044 967 4493 If you are interested in participating in the event as a volunteer, register for the event and contact Sanni Karlström, sanni.karlstrom@pinskut.fi / tel. +358 50 387 9944

You can also easily follow up-to-date information on our Instagram account: @pinskukisat

Information letters will be sent to those who have registered for the event about 2 weeks before, with all the necessary information and contact information for the event.

Join us and sense, learn, influence and succeed!

Ilmoittautuminen päättyy

Ilmoittautuminen päättyy: 
29.08.2022

 

Lomake on suljettu! Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumaan ilmoittautuminen on päättynyt, tai se ei ole vielä alkanut.