Vanhemman ohjaajan kurssille voi osallistua toimittuaan vähintään kolme vuotta aktiivisena ohjaajana, eli aikaisintaan 22-vuotiaana. Vanhemman ohjaajan kurssi jatkaa ja laajentaa ohjaajakurssilla opittuja sisältöjä. Vanhempiohjaaja osaa kehittää laadullisia ja hallinnollisia prosesseja ja hallitsee organisaation johtamiseen liittyvää osaamista. Vanhempi ohjaaja luo kehittämismyönteistä toimintakulttuuria pinskuyhteisössä, edistäen yhdenvertaisuutta, sensitiivisyyttä ja avoimuutta. Vanhempi ohjaaja hallitsee laajasti turvallisuuteen liittyvää tietoa ja osaa tarvittaessa toimia kriisi- ja onnettomuustilanteissa. 


Vanhempi ohjaaja osaa: 

  • osaa hyödyntää laatuprosessia suunnitelmallisesti, tunnistaa keskeiset osa-alueet ja toimijat laatuprosessissa 
  • tuntee lapsivaikutusten arvioinnin vaiheet ja lapsibudjetoinnin perusteet 
  • osaa hyödyntää palautteen antamista, vastaanottamista ja keräämistä toiminnan kehittämisessä 
  • osaa johtaa organisaation toimintaa arvoihin pohjautuen paikallisesti tai valtakunnallisesti 
  • osaa hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia paikallisesti ja valtakunnallisesti
  • hallitsee kriisi- ja onnettomuustilanteiden toimintamalleja
  • kehittää turvallisuutta pinskutoiminnassa 
  • osaa suunnitella ja tuottaa sisältöä ulkoisen ja sisäisen viestinnän kanaviin huomioiden kohderyhmäistämisen 
  • ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen vapaaehtoistyössä ja osaa edistää hyvinvointia pinskuyhteisössä tavoitteellisesti
  • kykenee pohtimaan voimaantumisen ja valtaistumisen merkitystä ohjaustyössä