Peruskoulutus koostuu kuudesta peruskurssista, jotka muodostavat pinskukoulutuksen rungon. 

Eri ohjaajakursseilla käsitellään eri asioita ja eri näkökulmista. Jokaisella kurssilla on Pinskujen laatujärjestelmän laatukriteerien mukainen kasvatustavoite, jolla pyritään takaamaan tapahtumien järjestäjille erilaisiin hommiin erikoistuneita osaajia. Kasvatustavoite ohjaa kurssin sisältöjen käsittelyä sekä pyrkii varmistamaan, että jokaisella ohjaajakandidaatilla on riittävät eväät kunkin laatukriteerin mukaisen toiminnan tuottamiseen.

Apuohjaaja keskittyy koulutuksessaan ympäristösuhteen vaalimiseen eli siihen, miten ohjelma saataisiin vietyä ulos luontoon tai miten luontosuhde voidaan ottaa toiminnassa entistä paremmin huomioon.

Nuorempi ohjaaja keskittyy koulutuksessaan elämysten tavoitteluun eli siihen, miten toiminnasta saa entistä hauskempaa.

Pinskuohjaaja keskittyy koulutuksessaan yhdessä tekemiseen ja sitä myöten vastuiden jakamiseen sekä ohjaajien keskinäiseen yhteistyöhön. Pinskuohjaajan kurssilla yksi keskeinen käsiteltävä asia on ihmisten johtaminen.

Vanhempi ohjaaja keskittyy koulutuksessaan omien rajojen koetteluun - tarkoituksena on haastaa omaa ajattelua ja totuttuja toimintatapoja ja sitä myöten kehittyä johtajana.

Koulutusohjaaja keskittyy koulutuksessaan tiedon jakamiseen. Siinä missä muut ohjaajakurssit keskittyvät toimintaan ja tapahtumatuotantoon, koulutusohjaajan kurssilla keskitytään uusien ohjaajien kouluttamiseen.

Mestariohjaaja keskittyy koulutuksessaan edelläkävijänä toimimiseen - kurssilla tarkastellaan pinskuja kokonaisuutena ja pyritään löytämään kokonaan uusia näkökulmia.

Apuohjaajan kurssi (ApO)

Apuohjaajan kurssi on peruskoulutuksen kursseista ensimmäinen ja sille pääsee aikaisintaan 14-vuotiaana. 

Nuoremman ohjaajan kurssi (NuO)

Nuoremman ohjaajan kurssi toimii esiasteena pinskuohjaajan kurssille, ja sille voi osallistua aikaisintaan 16-vuotiaana.

Pinskuohjaajan kurssi (PiO)

Pinskuohjaajan kurssi on ns. varsinainen ohjaajakurssi, joka antaa perusvalmiudet pinskutoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Ohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 18-vuotiaana, käytyään ensin apuohjaajan kurssin.

Vanhemman ohjaajan kurssi (VaO)

Vanhemman ohjaajan kurssille voi osallistua toimittuaan vähintään kolme vuotta aktiivisena ohjaajana, kuitenkin aikaisintaan 22-vuotiaana. Vanhemman ohjaajan kurssi jatkaa ja laajentaa pinskuohjaajan kurssilla opittuja sisältöjä.

Koulutusohjaajan kurssi (KoO)

Koulutusohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 22-vuotiaana, käytyään aiemmin vähintään pinskuohjaajan kurssin sekä yhden toisen peruskoulutuksen kurssin (AO, NO tai VO). Koulutusohjaajan kurssi antaa valmiudet kouluttaa uusia ohjaajia.

Mestariohjaajan kurssi (MeO)

Mestariohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 25-vuotiaana, käytyään ensin pinskuohjaajan ja vanhemman ohjaajan kurssit. Mestariohjaajan kurssit ovat aina valtakunnallisia, ja niihin liittyy liitolle tehtävä kehitystehtävä.

 
Tunnukset 

Pinskutoiminnan tunnukset osoittavat yksilöllistä osaamista ja todentavat järjestön koulutusjärjestelmän mukaista opintopolkua. Punokset ja pinskuliina ovat ohjaajakoulutuksesta saatavia tunnuksia. Punokset toimivat myös käytännön ohjauksessa työkaluina, sillä niiden päässä on pilli. Pilli on oiva työväline useissa ohjaustilanteissa. Jokainen punos on uniikki kappale, koska ohjaaja punoo koulutuksen päätteeksi itse oman punoksensa. Punosten punontaan käytetään kotimaista kierrätyspuuvillasta valmistettua punoskudetta. Punoskude on valmistettu tekstiiliteollisuuden leikkuujätteistä – eli materiaalista, joka menisi muussa tapauksessa roska-astiaan. Kotimainen, tekstiilijätteestä valmistettu punosnaru on ekologinen tuote, joka on valmistettu vastuullisesti.

Pinskujen tunnuspunokset punotaan Lankavan Paulina -ekopuuvillakuteesta. Raaka-ainepohjan erävaihtelevuuden vuoksi punosten värikartta on suuntaa-antava. Pinskujen ohjaajakoulutusta järjestäviä alueita ja osastoja suositellaan ostamaan punoslankaa rullittain suoraan tehtaalta tai jälleenmyyjiltä.

Pinskujen punokset

Käytettävät värisävyt ovat:

  • 60 vihreä (apuohjaajan punos)
  • 61 tummanvihreä (vanhemman ohjaajan punos, apuohjaajan punos, mestariohjaajan punos)
  • 64 punainen (pinskuohjaajan punos)
  • 65 viininpunainen (pinskuohjaajan punos, vanhemman ohjaajan punos, mestariohjaajan punos, koulutusohjaajan punos)
  • 71 leijonankeltainen (nuoremman ohjaajan punos, mestariohjaajan punos)
  • 57 keltainen (nuoremman ohjaajan punos, koulutusohjaajan punos)

Ohjeet muiden paitsi mestariohjaajan punoksen tekemiseen löydät Pinskujen Vimeosta tai allaolevasta videosta.