Peruskoulutus koostuu kuudesta peruskurssista, jotka muodostavat pinskukoulutuksen rungon:

Apuohjaajan kurssi (ApO)

Apuohjaajan kurssi on peruskoulutuksen kursseista ensimmäinen ja sille pääsee aikaisintaan 14-vuotiaana. 

Nuoremman ohjaajan kurssi (NuO)

Nuoremman ohjaajan kurssi toimii esiasteena pinskuohjaajan kurssille, ja sille voi osallistua aikaisintaan 16-vuotiaana.

Pinskuohjaajan kurssi (PiO)

Pinskuohjaajan kurssi on ns. varsinainen ohjaajakurssi, joka antaa perusvalmiudet pinskutoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Ohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 18-vuotiaana, käytyään ensin apuohjaajan kurssin.

Vanhemman ohjaajan kurssi (VaO)

Vanhemman ohjaajan kurssille voi osallistua toimittuaan vähintään kolme vuotta aktiivisena ohjaajana, kuitenkin aikaisintaan 22-vuotiaana. Vanhemman ohjaajan kurssi jatkaa ja laajentaa pinskuohjaajan kurssilla opittuja sisältöjä.

Koulutusohjaajan kurssi (KoO)

Koulutusohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 22-vuotiaana, käytyään aiemmin vähintään pinskuohjaajan kurssin sekä yhden toisen peruskoulutuksen kurssin (AO, NO tai VO). Koulutusohjaajan kurssi antaa valmiudet kouluttaa uusia ohjaajia.

Mestariohjaajan kurssi (MeO)

Mestariohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 25-vuotiaana, käytyään ensin pinskuohjaajan ja vanhemman ohjaajan kurssit. Mestariohjaajan kurssit ovat aina valtakunnallisia, ja niihin liittyy liitolle tehtävä kehitystehtävä.

Peruskoulutuksen kurssisisällöt ovat aina vähintään ne, mitä Pakin kurssilistauksessa on mainittu. Peruskoulutuksen kursseja voi kuitenkin halutessaan täydentää taitokoulutuksen lisäosilla. Yhtä kurssia ei kuitenkaan kannata täydentää loputtomiin vaan jos sisältöä alkaa tulla liikaa, kannattaa lisäosat eritellä omaksi kurssikseen.