Koulutusohjaajan kurssi antaa valtuuden kouluttaa peruskoulutuksen kursseja sekä valmiudet suunnitella uusia koulutuksen muotoja. Koulutusohjaaja tuntee koulutusjärjestelmän rakenteen ja koulutusten sisällöt. Hän osaa suunnitella ja organisoida perus- ja taitokoulutuksia. Koulutusohjaaja osaa soveltaa erilaisia koulutusmenetelmiä lähi- ja verkkokoulutuksissa. Koulutusohjaajalla on valmiuksia hallita ja kehittää laatua koulutustoiminnassa.

Koulutusohjaaja osaa:

  • suunnitella, organisoida ja arvioida koulutustoimintaa
  • osaa asettaa koulutukselle tavoitteet
  • soveltaa erilaisia koulutusmenetelmiä tarkoituksen mukaisesti
  • osaa valmistella esitysgrafiikkaa ja tuntee lähdemateriaalit
  • hallitsee lähi- ja verkkokoulutusten järjestämisen
  • hyödyntää toiminnassaan koulutusyhteistyötä ja tarvittaessa hyödyntää ulkopuolisen osaamista
  • osaa hyödyntää laatumittareita ja tunnistaa laatua uhkaavia tekijöitä koulutuksessa
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
  • ymmärtää moduuliryhmien nousujohteisuuden ja kasvatustavoitteet
  • osaa hakea KSL:n kurssitukea