Aihealue: 

Minä-teema keskittyy itsensä kehittämiseen ja antaa valmiuksia oman itsen, omien taitojen ja elämäntapojen kehittämiseen ja hallintaan. Minä-teemalla on suurin painotus 4-6 -vuotiaiden ohjelmassa.

Minä-teemaan kuuluvat ohjelmalohkot Ilmaisu, PinskuMediaKädentaidotElämäntavat ja Itsetuntemus.

  • Ilmaisu-lohkoa ohjaava avainkäsite on ystävällisyys, ja sen sisältöinä ovat mm. itseilmaisu, pelit ja leikit. Taustalla vaikuttava arvo on yhteisöllisyys.
  • Pinsku-lohkoa ohjaava avainkäsite on ilo, ja sen sisältöinä ovat mm. pinskuarvot ja motivaatio. Taustalla vaikuttava arvo on elämyksellisyys.
  • Media-lohkoa ohjaava avainkäsite on avoin viestintä, ja sen sisältöinä ovat mm. media ja viestintäkanavat. Taustalla vaikuttava arvo on yhdenvertaisuus.
  • Kädentaidot-lohkoa ohjaava avainkäsite on turvallisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. kädentaidot ja askartelu. Taustalla vaikuttava arvo on vastuullisuus.
  • Elämäntavat-lohkoa ohjaava avainkäsite on kestävä elämäntapa, ja sen sisältöinä ovat mm. terveelliset elämäntavat. Taustalla vaikuttava arvo on eettisyys.
  • Itsetuntemus-lohkoa ohjaava avainkäsite on aktiivisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. itsetuntemus ja elämänhallinta. Taustalla vaikuttava arvo on osallisuus.