Pinskuissa tutkitusti iso osa vapaaehtoisista pohtii omaa osaamistaan vapaaehtoistyössä ja suurin osa haluaa myös saada palautetta vapaaehtoistyöstä. Pinskuohjaajalla on keinoja itsearvioinnin ja koetun hyvinvoinnin arvioimisen tueksi, mutta yksilön itsearviointi ei vielä itsessään riitä vapaaehtoistyön seurannan näkökulmasta. Tästä syystä vapaaehtoistyön malli määrittää laajemmat keinot seurata vapaaehtoistyön tarpeita pinskutoiminnassa säännöllisesti. Työntekijä voi olla vastuussa seurantatoimenpiteistä tai vastaavasti paikallisosastoon voidaan nimetä vapaaehtoistyön seurannasta vastaavan henkilö. Tärkeintä on, että joku varmistaa, että toimintaa seurataan ja seurannan pohjalta käynnistetään tarvittavia toimenpiteitä ja koulutusta.

Vapaaehtoistyön seuranta

  1. Palaute on arvokasta. Rehellisen palautteen pohjalta on mahdollista kehittää toimintaa ja iloita onnistumisista yhdessä.
  2. Palautelomakkeet tulee olla käytössä jokaisessa tapahtumassa. Palauteen voi kerätä anonyymisti ja palautelomakkeet käsittelevät joko työntekijä tai vapaaehtoistyön seurantaan pestattu henkilö. Palautteita käsittelevät kunnioittavat vastaajien yksityisyyttä ja käsitelevät tietoa luottamuksellisesti. Palautelomakkeiden yhteenveto tulee käsitellä osaston hallituksessa tai nimetyssä työryhmässä.
  3. Palautekeskustelut tukevat palautelomakkeiden käyttöä toiminnassa. Palautekeskustelun voi käydä palautelomakkeen pohjalta yhdessä ohjaajien kesken tapahtuman jälkeen. Palautekeskustelu lisää toimijoiden (ja myös työntekijän) vastavuoroisuutta. Palautekeskustelun pohjalta onnistumisia ja kehittämistarpeita voidaan pohtia yhdessä. Palautekeskustelun päätteeksi jokainen voi täyttää myös anonyymin palautelomakkeen.
  4. Palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa muistetaan hyvät käytännöt (ks. kohta 10.8.1. Palautteen käsittely, s. 164).
  5. Pinskuliitto seuraa vapaaehtoistyön tilaa ja resursseja, koettua hyvinvointia ja kehittämistarpeita joka toinen vuosi. Seuranta toteutetaan valtakunnallisen verkkokyselyn avulla. Seurannan pohjalta käynnistetään tarpeelliset toimenpiteet, joiden avulla kehitetään vapaaehtoistyötä. Seurannan avulla Pinskuliitto saa arvokasta tietoa vapaaehtoistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.