Aihealue: 
Yhdistystoiminta ja laki

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt määrittelevät yhdistystoiminnalle raamit. Pinskutoiminnassa työntekijöiden ja luottamustoimisten velvollisuus on tutustua yhdistyslakiin ja voimassa oleviin sääntöihin. Yhdistyksen säännöissä on mainittava esimerkiksi yhdistyksen nimi, kotikunta sekä yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot. Pinskuliiton säännöistä päättää liiton edustajisto. Myös jäsenjärjestöjen säännöt mukailevat liiton sääntöjä.

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenten tulee olla vähintään 15-vuotiaita. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa ja hallituksen työskentelyä. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja johtaa kokouksessa puhetta. Puheenjohtaja vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoitetaan. Puheenjohtajalla on myös nimenkirjoitusoikeus yhdistyksessä ja hän edustaa yhdistystä ensisijaisesti. Yhdistyksellä voi olla myös sihteeri ja talouden hoitaja. Sihteeri toimii hallituksen kokouksen sihteerinä, hän kirjaa päätökset ylös ja laatii kokouksen pöytäkirjan. Sihteeri myös huolehtii pöytäkirjan julkaisusta jäsenille. Sihteeri voi valmistella hallituksen kokouksien esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Taloudenhoitaja puolestaan hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii käteisrahoista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja voi olla yhdistyksen jäsen tai ulkopuolinen henkilö. Vaikka yhdistyksellä on taloudenhoitaja, se voi ostaa tämän lisäksi kirjapitoon liittyvät palvelut myös tilitoimistolta. Yhdistyksellä on oltava myös vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto.

Tiesitkö, että yhdistyslakiin ja yhdistystoiminnan perusteisiin kannattaa tutustua tarkemmin Finlexin ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla?