Vapaaehtoistyöntekijöiden panos on arvokasta. Pinskujen vapaaehtoistyön mallin avulla huolehditaan vapaaehtoisten rekrytoinnista sekä pestauksesta aina vapaaehtoistyöntekijöiden motivointiin ja työn seurantaan asti. Vapaaehtoistyön mallin on tarkoitus havainnollistaa vapaaehtoistyötä ja tarjota työvälineitä vapaaehtoistyön tueksi. Pinskutoiminnan vapaaehtoiset ohjaajat, luottamustoimiset, ja aktiivit suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Vapaaehtoistyöntekijöiden tukena toimii keskusjärjestön palkattu henkilöstö sekä alueiden työntekijät paikallisesti. Mallin on tarkoitus havainnollistaa vapaaehtoistyön prosessia. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan aina etene mallin mukaisessa järjestyksessä. Pinskuissa on ollut pestausjärjestelmä käytössä, ennen vapaaehtoistyön mallin käyttöönottoa. Järjestön pestausjärjestelmä on sijoitettu osaksi vapaaehtoistyön mallia. Työtehtävien kohtuullista jakautumista pyritäänkin turvaamaan kyseisen pestausjärjestelmän avulla. Vapaaehtoinen toimii pestissä ja pestille määritellään työtehtävä sekä kesto. Pestin sisältöä on ajoittain myös tarkasteltava, koska mikään pesti ei voi kestää loputtomiin. Pätkittäisten pestien uskotaan tukevan hektiselle ajalle tyypillisiä tarpeita. Pestauksen turvin tarjotaan mahdollisuus ajallisesti määriteltyyn ja sisällöllisesti laadukkaaseen toimintaan.

Vapaaehtoistyön malli koostuu seitsemästä askeleesta:

  1. Rekrytointi
  2. Pestaus
  3. Perehdytyskoulutus
  4. Peruskoulutus
  5. Huolenpito ja hyvinvointi
  6. Seuranta ja palaute
  7. Kiittäminen