Kaverista huolehtiminen on yksi Pinskujen perusperiaatteista. Sosiaalinen vastuu ja huolenkanto pinskutoimintaan osallistuvista lapsista ja aikuisista on olennaisen tärkeää, sillä jos sosiaalisiin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa, pystytään vähällä vaivalla ehkäisemään paljon suurempia ongelmia.

Huoli lapsesta

Pinskutoiminnassa voi ilmetä huoli esimerkiksi lapsen kotioloista, käytöksestä tai sosiaalisista suhteista. Huoli lapsesta voi ilmetä äkillisesti tai vähitellen. Huolen herätessä asiasta kannattaa keskustella lapsen ja huoltajan kanssa. Suositeltavaa on, että vapaaehtoistoimija keskustelee tilanteesta ja toimenpiteistä myös työntekijän tai muun toiminnasta vastaavan henkilön kanssa. Pinskuissa työskentelevillä työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Mikäli tilanne johtaa lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, siitä on hyvä kertoa lapselle ja tämän huoltajalle etukäteen.

Tilanteeseen tulee puuttua, jos huomaat tai kuulet, että:

 • lapsen tarpeita on laiminlyöty
 • lapsi on jätetty heitteille
 • lasta on pahoinpidelty tai seksuaalisesti hyväksikäytetty, tai jos jommankumman uhka on olemassa
 • lapsen hoidossa tai huolenpidossa on puutteita
 • huoli ilmenee lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmien takia
 • lapselta puuttuu arjen tukiverkko ja jos tilanne vaarantaa lapsen hyvinvoinnin
 • olet huolissaan lapsen omasta päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista, rikollisesta toiminnasta tai itsetuhoisuudesta
 • vanhemmalla ja lapsella on vakavia vuorovaikutusongelmia
 • lapsi laiminlyö jatkuvasti koulunkäyntiä
 • lapsella on suhteeton vastuu perheen arjesta
 • jos heikko taloudellinen tilanne heikentää lapsen kasvuolosuhteita (Thl 2020.)

Huoli ohjaajakaverista

Huolestuttaako sinua ohjaajakaverin käytös tai muuttunut elämäntilanne? Pinskutoimintaa tehdään tiiviissä yhteisössä, jossa vapaaehtoistoimijat ovat usein hyvin läheisiä keskenään. Yhteisössä jaetaan yhdessä onnistumiset ja epäonnistumiset. Joskus erinäiset tilanteet voivat laukaista myös henkilökohtaisia tuntemuksia, jotka heijastuvat pinskutoiminnan ulkopuolelta.

Ohjaajakollegan epätavallinen käytös tai yleinen jaksaminen voivat aiheuttaa huolta. Oletko kiinnittänyt huomiota ärtyneisyyteen, epätavalliseen väsymykseen tai äkkipikaisuuteen, joka heijastuu toimintaan? Huolen voi herättää myös ohjaajakollegan vaikea kotitilanne, huolestuttava päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. Epätavallista käytöstä saattavat aiheuttaa myös erilaiset sairauskohtaukset ja neurologiset sairaudet (muun muassa Parkinsonin tauti, MS-tauti, epilepsia, aivovammat ja -verenkiertohäiriöt).

Miten toimin tilanteessa?

 • Jos epätavallinen käytös heijastuu toimintaan, siirrä ohjaaja sivun toiminnasta ja rauhoita tilanne.
 • Ota huolesi hienovaraisesti puheeksi.
 • Kysy ohjaajakollegalta, miten menee, mikä painaa ja miten voisit auttaa.
 • Kiinnitä huomio myös fyysisiin oireisiin (huimaus, vapina, päänsärky, halvaus, puheen tuottamisen ja loogisen ajattelun ongelmat, näköhäiriöt) sairauskohtauksen mahdollisuuden poissulkemiseksi.
 • Arvioi, onko ohjaajakaverin poikkeavasta käytöksestä välitöntä turvallisuus- tai terveysriskiä ja konsultoi tarvittaessa toimintavastaavaa, jos epätavallista käytöstä esiintyy toiminnallisen tapahtuman yhteydessä.
 • Välittömissä turvallisuutta tai terveyttä uhkaavassa epätavallisessa käytöksessä tai epäiltäessä sairauskohtausta soita heti 112.
 • Älä itse jää tilanteessa yksin. Puhu huolestasi esimerkiksi piiri- tai osastotyöntekijälle tai luottamustoimiselle, jos ohjaajakollegan epätavallinen käytös jatkuu.
 • Epätavallisen käytöksen jatkuessa pyritään löytämään tilanteeseen ratkaisu yhteisneuvottelulla.

Ketään ei saa jättää yksin - olemmehan täällä toisiamme varten.