Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Violetti meeple.

Vaikuttajien ohjelman tavoitteena on motivoida vapaaehtoistoimintaan. Ohjelma harjaannuttaa hyviä hallinnollisia tapoja ja edistää valmiuksia laadukkaan toiminnan tuottamiseen aiemmille ikäryhmille. 


Nuorella aikuisella (alle 25v) aivojen alueet, joita tarvitaan harkinnassa sekä kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden tajuamisessa kehittyvät voimakkaasti. Vastuuntunto ja itsehillintä kehittyvät ja samalla nuoren aikuisen persoonallisuus vahvistuu. Arvostelukyky ja riskinarviokyky paranevat sekä tunteiden kanssa pärjääminen helpottuu. Nuori aikuinen alkaa katsoa jo itsenäisen elämän suuntaan ja tekee valintojaan sen pohjalta. Kyky intensiiviseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun ja työhön on kehittynyt. Kotoa muuttaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi ja omien vanhempien kanssa jatkuvasti oleminen alkaa tuntua omaa elämää rajoittavalta. Osa perustaa myös oman perheen ja tarvitsee tietoa näistä asioista. Monilla on tarve sitoutua parisuhteeseen. Tulevaisuus kiinnostaa ja tehdään valintoja sen suhteen. Arvot ovat jo varsin vakiintuneet. (Väestöliitto 2020.) Vaikuttajat ovat usein aktiivisia toiminnan järjestäjiä Pinskuissa. Tässä vaiheessa usein myös järjestön luottamustoimet ovat tulleet tutuksi osalle. Nuoret aikuiset kouluttautuvatkin järjestön opintopolulla tässä vaiheessa pitkälti omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Osa puolestaan palaa keskinuoruuden jälkeen toimintaan tässä vaiheessa, kun elämä on vakiintunutta. Osalla alkaa uusi vaihe pinskutoiminnassa oman perheen ja lapsien kautta.