Etusivu » Ohjelma » Pinskuohjelma

Pinskuohjelma

Pioneeriohjelma muodostaa pinskutoiminnan - leirien, kerhojen ja tapahtumien - rungon. Ohjelman perustana on Pinskujen periaateohjelma, joka määrittelee sekä Pinskuarvot että Pinskujen kasvatuksellisen päämäärän. Periaateohjelman pohjalta on määritelty Pinskujen kasvatuksellisen toimintaohjelman kuusi teemaa, jotka ovat Minä, Toveruus, Ympäristö, Yhteiskunta, Kansainvälisyys ja Etiikka. Jokainen teema jakautuu kuuteen lohkoon, jotka täsmentävät ja jakavat teemojen sisältöä pienempiin kokonaisuuksiin (esim. Kansainvälisyys-teeman yhtenä lohkona on Yhteistyö). Lohkojen sisältö on pilkottu aktiviteetteihin eli toimintatuokioihin. Aktiviteetit ovat valmiiksi jäsenneltyjä ohjelmakokonaisuuksia, jotka on räätälöity ikäkaudelleen sopiviksi ja niihin on liitetty selkeä kasvatuksellista päämäärää tukeva kasvatustavoite.

Ohjelman teemojen sisällöt ovat seuraavat:

Minä

Minä-teema keskittyy pioneerin itsensä kehittämiseen ja antaa valmiuksia oman itsen, omien taitojen ja elämäntapojen kehittämiseen ja hallintaan. Minä-teemaan liittyvät lohkot ovat IlmaisuKädentaidot​, Elämäntavat, Media, Itsetuntemus ja Pioneeri​.

Toveruus

Toveruus-teema keskittyy vuorovaikuttamiseen pioneerin oman lähipiirin ja läheisten ihmisten kanssa. Toveruus-teeman lohkot ovat ElämyksetYhteisötaidot, Ryhmädynamiikka, Vuorovaikutus, Luottamus ja Esimerkki.

Yhteiskunta

Yhteiskunta-teemassa käsitellään yhteiskuntaa, sen toimintaa ja siihen osallistumista. Yhteiskunta-teeman lohkot ovat Kansalaistaidot, Kriisitoiminta, Osallisuus, Järjestötoiminta, Vaikuttaminen ja Työ.

Ympäristö

Ympäristö-teema pureutuu sananmukaisesti ympäristöön: luontoon ja siellä pärjäämiseen, mutta myös ympäristön ilmiöihin ja kestävään kehitykseen. Ympäristö-teeman lohkot ovat Erätaidot, Kestävä kehitys, Luontoliikunta, Vesillä, Liikenne ja Elämän edellytykset.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys-teema käsittelee kaikkea mitä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella: kansainvälistä yhteistyötä, vieraita kulttuureja sekä erilaisia ihmisiä. Kansainvälisyys-teeman lohkot ovat Kommunikointi, Kulttuuri, Rauha, Maailmankansalainen, Yhteistyö ja Erilaisuus.

Etiikka

Etiikka-teema käsittelee pioneerien hyveitä ja tavoitteita. Etiikka-teeman lohkot ovat Yhdenvertaisuus, Solidaarisuus, Perinteet, Demokratia, Maailmankatsomus ja Ihmisoikeudet.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/5485