Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Tukevien aikuisten symboli.

Edelläkävijöiden ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osaamista. Tukevat aikuiset toimivat pinskuyhteisössä edelläkävijöinä, tukemalla ja mahdollistamalla kaikkien muiden ikäryhmien ohjelman.


Aivojen kehitys jatkuu noin 25-vuotiaaksi, jolloin järjestäytynyt ajattelu ja käyttäytymisen hallinta saavuttavat aikuisen tason. Tasapainossa näiden kanssa toimivat idearikkaat, luovat ja tunteelliset aivojen osat. Tunteet, tahto ja järki voivat toimia yhtä aikaa tai toisilleen tilaa antaen, tasapainossa. Ihmisen kyky kokea empatiaa ja tehdä moraalisia arvioita on täysin kypsä. Aikuinen identiteetti ja persoonallisuus on kehittynyt, ihminen on valmis kantamaan vastuuta itsestään ja perheestä. Pitkät parisuhteet ja sitoutuminen ovat tavallisia ja usein lisääntyminen alkaakin tuntua yhä tärkeämmältä. Kehitysajan suoritepaineet, itsetunto- ja kehonkuvaongelmat sekä myytit hellittävät, mutta tiedontarve on olemassa. (Väestöliitto 2020.)

Pinskutoiminnassa yli 25-vuotiaat ovat usein varsin sitoutuneita toimintaan ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on keskeistä. Tämän ikäiset aikuiset hallitsevat varsin laajojakin kokonaisuuksia, joten toiminnan järjestäminen ja kehittäminen on luontevaa. Järjestössä ylläpidetään yli 25-vuotiaiden osaamista koulutuksen ja osaamisen päivittämisen keinoin.