Tee lastensuojeluilmoitus aina viipymättä. Nopea toiminta on erityisen tärkeää silloin, kun asiaan liittyy rikos. Vaitiolovelvollisuus ei estä lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Tärkeintä on, että teet ilmoituksen viipymättä, kun huoli on syntynyt. Sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat, johtaako ilmoitus kiireellisiin tai muihin toimenpiteisiin. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä. Älä jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka arvelisitkin, että joku muu on jo tehnyt ilmoituksen. Älä myöskään jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka tietäisit, että perhe on jo lastensuojelun asiakas. (Thl 2020.)

Lastensuojeluilmoitus tehdään puhelimitse, kirjallisesti lomakkeella tai käymällä virastossa. Muista tietosuoja: älä koskaan tee lastensuojeluilmoitusta suojaamattomalla sähköpostilla. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Ota yhteyttä kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112), jos tilanne on kiireellinen tai teet ilmoituksen virka-ajan ulkopuolella. Valmistaudu kertomaan ilmoituksen yhteydessä: ilmoituksen syy, tiedossasi olevat lapsen henkilötiedot ja onko lapselle tai hänen huoltajallensa kerrottu lastensuojeluilmoituksesta. (Thl 2020.)

Tekemällä lastensuojeluilmoituksen voit pelastaa lapsen kasvumahdollisuudet tai jopa hengen.