Vapaaehtoistyö pyörii Pinskuissa pesta-usprosessin avulla. Pestijärjestelmä on pinskutoiminnan tukimenetelmä, jonka tavoitteena on helpottaa ja selkiyttää työtehtävien jakamista tapahtumia ja muuta toimintaa järjestettäessä. Vapaa-ehtoiset sitoutuvatkin erilaisiin ja eri mittaisiin pesteihin. Järjestelmä on hyvin yksinkertainen: tapahtumien työtehtävät eli pestit määritellään val-miiksi ja niiden tekemisestä ollaan aina vastuussa jollekulle. Jokaisesta pestistä laaditaan kirjallinen sopimus pestattavan ja pestaajan välillä. Pestausjärjestelmän tavoitteena on varmistaa että työtehtävät jakautuvat tarkoituksenmukaisesti, eivätkä kasaannu vain muutamien henkilöiden kontolle. Vaikka toiminnassa on nimetyt pestit ja työnkuvat, pinskuohjaa-jat pyytävät ja antavat apua toinen toisilleen.