Vapaaehtoistyö pyörii Pinskuissa pestausprosessin avulla. Pestijärjestelmä on pinskutoiminnan tukimenetelmä, jonka tavoitteena on helpottaa ja selkiyttää työtehtävien jakamista tapahtumia ja muuta toimintaa järjestettäessä. Vapaaehtoiset sitoutuvatkin erilaisiin ja eri mittaisiin pesteihin. Järjestelmä on hyvin yksinkertainen: tapahtumien työtehtävät eli pestit määritellään valmiiksi ja niiden tekemisestä ollaan aina vastuussa jollekulle. Jokaisesta pestistä laaditaan kirjallinen sopimus pestattavan ja pestaajan välillä. Pestausjärjestelmän tavoitteena on varmistaa että työtehtävät jakautuvat tarkoituksenmukaisesti, eivätkä kasaannu vain muutamien henkilöiden kontolle. Vaikka toiminnassa on nimetyt pestit ja työnkuvat, pinskuohjaajat pyytävät ja antavat apua toinen toisilleen.