Taitokoulutus on mitä tahansa koulutusta, jolla pyritään joko laajentamaan peruskoulutuksen kautta saatuja taitoja tai opettamaan jotain täysin uutta. Taitokoulutus noudattaa muuten samaa modulaarista kaavaa kuin peruskoulutuskin, mutta sille ei ole mitään yhtäläisesti määrättyä kurssijakoa. Jokaisen pioneerijärjestön koulutusohjaajat voivat yhdessä suunnitella ja toteuttaa omia taitokoulutuksiaan, joko valmiita moduuleita käyttäen tai alusta lähtien itse suunnitellen.

Itsenäinen taitokoulutus

Itsenäinen taitokoulutus merkitsee erillisen taitokurssin järjestämistä. Tällöin koostetaan erillinen, useammasta moduulista koostuva kurssi ja järjestetään koulutustapahtuma sitä varten.

Taitokoulutus tapahtuman osana

Taitokoulutuksesta voidaan ottaa jokin yksittäinen moduuli käytäväksi läpi jonkin toisen tapahtuman osana. Keskusjärjestön tasolla hyvänä esimerkkinä ovat mm. liittovaltuuston kokoukset, joissa on monesti käyty läpi erilaisia koulutustoiminteita jo ennen vuoden 2018 ohjelmauudistusta. 

Taitokoulutus ohjaajakurssien täydentäjänä

Taitokoulutusta voi käyttää ohjaajakoulutusten täydentämiseen valitsemalla (minkä tahansa) ohjaajakurssin lisätäytteeksi yhden tai useamman taitokoulutuksen moduulin. Ohjaajakoulutukseen voi halutessaan sisällyttää myös kokonaisia taitokoulutuksen kursseja, mutta tällöin ei enää ole kyseessä ohjaajakurssin täydentäminen vaan useamman kurssista koostuva koulutuskokonaisuus.