Pinskutoiminnassa lapsen kaikki tunteet on sallittuja. Lapsella on oikeus omiin tunteisiin sekä niiden ilmaisemiseen, mutta toisaalta velvollisuus ottaa myös toisten ihmisten tunteet huomioon toiminnassaan. Pinskutoiminta on oiva ympäristö tunnetaitojen harjoitteluun. Pinskuyhteisössä lapsi tulee kuulluksi ja hänet nähdään aktiivisena toimijana, jolle annetaan keinoja ilmaista itseään. Tunteiden käsittely ja vuorovaikutus vertaisryhmässä voi olla hyvin avartavaa lapselle, sillä lapsi oppii ikätovereiltaan myös paljon itsestään.

Lapsiryhmässä tunnetaitojen oppiminen onkin jatkuva prosessi. Ilman aikuisen ohjausta lasten muodostamassa ryhmässä piilee monia vaaroja tunnetaitojen vinoutumiseen. Joku lapsi oppii alistumaan ja vähättelemään itseään, kun taas toinen lapsi tottuu määräilemään ja alistamaan muita. Kiusatuksi ja kiusaajaksi kasvaminen on valitettavan yleistä. Siksi aikuisten velvollisuus on seurata lapsiryhmän sosiaalisten suhteiden toimivuutta ja ohjata lapsia kunnioittamaan tasa-arvoa. On opittava vuorottelemaan, neuvottelemaan, tekemään kompromisseja, pettymään, voittamaan ja häviämään. On lukematon määrä tunnetaitoja, joita lapsiryhmissä harjoitellaan ja jotka sieltä siirtyvät aikuisten yhteisöihin. (Opetushallitus 2020).

Pinskuissa jopa täysin uudenlaiset tunteet näyttelevät toiminnassa suurta roolia, kun ollaan niin sanotun arkiympäristön ulkopuolella, esimerkiksi leirillä. Tunnetaitokasvatus tarkoittaa, että lapselle kerrotaan tunteista ja siitä, miltä ne tuntuvat ja miksi ne tulevat. Lapselle kerrotaan myös etteivät ne ole vaarallisia, vaan menevät ihan itsestäänkin ohi ja niitä voi myös itse ohjailla. Tunne voi olla vahva ja se antaa voimaa tehdä vaikka mitä, mutta pelkkää tunnetta ei saa uskoa. Täytyy aina ajatella myös järjellä, mitä kannattaa tehdä. On olemassa kivoja tunteita ja kurjia tunteita. On myös tärkeää, kertoa lapselle, että kaikilla on kaikenlaisia tunteita.

Opeta, että huonot tunteet kannattaa opetella päästämään nopeasti pois ja etsiä itselleen parempi tunne. Lapsi oppii pärjäämään tunteiden kanssa, kun hän opettelee tunnistamaan ja huomaamaan niitä ja opettelee taitoja, joiden avulla selviytyy hankalan tunteen yli. (Väestöliitto 2020.)

Tiesitkö, että tunnekorttien avulla voi tutustua lapsen kanssa yhdessä erilaisiin tunteisiin? Tunnekorttien pohjalta tunteita on helpompi tunnistaa ja lapsi rohkaistuu puhumaan pienemmällä kynnyksellä tunteistaan ohjaajan kanssa.