Nuorempi ohjaaja on alle 18-vuotias nuori, jonka vastuulla on ryhmä nuorempia pinskuja. Nuorempi ohjaaja osaa organisoida pieniä osia toiminnassa. Hän tunnistaa turvallisen toiminnan edellytykset ja edistää turvallisuutta omalla toiminnallaan. Nuorempi ohjaaja soveltaa toiminnassaan tietoa lasten ja nuorten kehitysvaiheista. Hän tunnistaa ryhmän elinkaaren tyypillisiä vaiheita ja osaa ohjata erilaisia ryhmiä. Nuoremman ohjaajan koulutukseen kuuluu myös järjestötoiminnan perusteiden opiskelua, koulutus antaa valmiuksia toimia järjestön hallinnossa. Nuorempi ohjaaja ei kuitenkaan ole vastuussa yksin toiminnasta, vaan auttaa ohjaajia toteuttamaan kaikille mukavaa ja hedelmällistä toimintaa. 


Nuorempi ohjaaja osaa:

•    tunnistaa turvallisuuden edellytyksiä ja kantaa vastuuta tarvittaessa
•    pyytää apua oikealta taholta, kun sitä tarvitaan ja kaivataan
•    tiedostaa lapsen kehitysvaiheet ja tunnistaa ohjauksessa lasten inhimillisiä tarpeita 
•    tunnistaa ja tukee ryhmän sisäisiä vahvuuksia ja hyödyntää niitä
•    osaa toimia haastavissa ohjaustilanteissa 
•    osaa tarkastella omia vuorovaikutustaitoja 
•    osaa soveltaa toiminnallisia menetelmiä osana ohjaustyötä 
•    osaa organisoida tavoitteellista ja laadukasta toimintaa 
•    tuntee organisaation rakenteen ja kokoustekniikan perusteet