Pinskuilla on kattava ja laaja koulutusjärjestelmä. Koulutusjärjestelmän mukainen peruskoulutus varmistaa vapaaehtoistoimijoiden korkealaatuisen osaamisen omalla ohjaajakoulutusjärjestelmällään, joka antaa kunkin ohjaajakurssin hyväksytysti suorittaneelle riittävät valmiudet erilaisten toiminnan perustehtävien eli pestien suorittamiseen. Ohjaajan riittävä osaaminen on ensisijaisen tärkeää laadukkaan ja onnistuneet toiminnan kannalta. Ohjaajalla tulee olla riittävät tiedot, taidot ja välineet. Ohjaaja haluaa myös ylläpitää tietotaitoaan. Koulutusta järjestetään koulutusohjaajien voimin ja koulutuksen järjestämistä koordinoivat järjestön työntekijät. Koulutusohjaajilla on valmiudet kouluttaa, suunnitella ja arvioida koulutusjärjestelmän mukaista sisältöä (ks. kohta 14 Koulutus ja tunnukset, s. 222).