Aihealue: 

Etiikka-teema käsittelee pinskujen hyveitä ja tavoitteita. Kantavana ajatuksena on kysymys siitä, minkälainen esimerkillisen pinskun tulisi olla. Etiikka-teemalla on suurin painotus 19-25 -vuotiaiden ohjelmassa.

Etiikka-teemaan kuuluvat ohjelmalohkot Solidaarisuus, Perinteet, Demokratia, Yhdenvertaisuus, Maailmankatsomus ja Ihmisoikeudet.

  • Solidaarisuus-lohkoa ohjaava avainkäsite on solidaarinen tiimissä pelaaminen, ja sen sisältöinä ovat mm. tiimitaidot ja yhteistyö. Taustalla vaikuttava arvo on yhteisöllisyys.
  • Perinteet-lohkoa ohjaava avainkäsite on elävöittäminen, ja sen sisältöinä ovat mm. perinteet ja historia. Taustalla vaikuttava arvo on elämyksellisyys.
  • Demokratia-lohkoa ohjaava avainkäsite on oikeudenmukaisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Taustalla vaikuttava arvo on yhdenvertaisuus.
  • Yhdenvertaisuus-lohkoa ohjaava avainkäsite on yhdenvertaisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. erilaisuus ja samanlaisuus. Taustalla vaikuttava arvo on vastuullisuus.
  • Maailmankatsomus-lohkoa ohjaava avainkäsite on eettisyys, ja sen sisältöinä ovat mm. yleinen etiikka ja periaatteet. Taustalla vaikuttava arvo on eettisyys.
  • Ihmisoikeudet-lohkoa ohjaava avainkäsite on edelläkävijyys, ja sen sisältöinä ovat mm. ihmisoikeudet, saavutettavuus ja esteettömyys. Taustalla vaikuttava arvo on osallisuus.