Aihealue: 

Ilmoittautuessasi tapahtumaan, pyytäessäsi lisätietoa tai liittyessäsi jonkin pinskuosaston jäseneksi, sinusta tallennetaan joitakin henkilötietojasi. Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja missäkin tilanteessa tallennetaan, ja miten voit itse vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Erilaiset henkilöstatukset

Pinskupakkiin tallennettavalla henkilöllä voi olla neljä erilaista statusta, joista vähintään yhden on oltava voimassa tietojen säilyttämistä varten.

Jäsen

Jäsen on yhdistyslain mukainen jäsen. Jäsenyydestä on aina oltava kirjallinen, allekirjoitettu liittymislomake tai muu selkeä todiste.

Toimintaan osallistuva

Toimintaan osallistuva henkilö on sellainen, joka osallistuu pioneeritoimintaan, mutta ei ole minkään pioneerijärjestön jäsen. Pelkästään toimintaan osallistuvilla henkilöillä ei voi olla äänivaltaa kokouksissa, eikä heillä voi olla yhdistyslain mukaisia vastuutehtäviä.

Tiedotuksen piirissä oleva

Tiedotuksen piirissä oleva henkilö on sellainen, joka tilaa yhtä tai useampaa uutiskirjettä (sähköistä tai paperista).

Huoltaja

Huoltaja on alle 18-vuotiaan jäsenen tai toimintaan osallistuvan laillinen huoltaja. Huoltajuustieto poistetaan huoltajuussuhteen alaisen henkilön täyttäessä 18. Huoltajaksi merkityn henkilön tiedot poistetaan mikäli hänellä ei ole huoltajuussuhteen alaisia henkilöitä rekisterissä, eikä hän itse osallistu toimintaan. 

2. Erilaiset suostumukset

Haluan liittyä/liittää lapseni jäseneksi merkitsemääni osastoon.

Mikäli haluat itse liittyä tai liittää huoltajuussuhteen alaisen, alaikäisen lapsesi merkitsemäsi pinskuosaston jäseneksi, sinut ja/tai lapsesi liitetään kyseisen pinskuosaston jäseneksi. Jos olet alaikäisen lapsen huoltaja, yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) tallennetaan henkilötietolain nojalla riippumatta siitä liitytkö itse jäseneksi. Mikäli valitsemaasi/merkitsemääsi pinskuosastoa ei ole olemassa, sinut ja/tai lapsesi liitetään siihen pinskujärjestöön joka toimii lähimpänä asuinpaikkaanne (ks. seuraava kohta). Jäsenjärjestöä voi milloin tahansa vaihtaa ilmoittamalla siitä piiri- tai keskusjärjestön työntekijälle. Pinskujen jäsenyydestä ei lähtökohtaisesti peritä jäsenmaksua (ellei paikallisosasto toisin päätä), eikä jäsenyys vanhene ellei kyseinen pinskujärjestö toisin määrää. Pinskujärjestöt ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista jäsenmaksuista jäsenilleen ennen niiden perimistä.

Haluan liittyä/liittää lapseni jäseneksi asuinpaikkaani lähimpänä olevaan osastoon.

Mikäli haluat itse liittyä tai liittää huoltajuussuhteen alaisen, alaikäisen lapsesi asuinpaikkaanne lähinnä olevan pinskuosaston jäseneksi, sinut ja/tai lapsesi liitetään postinumeron perusteella asuinpostitoimipaikallasi toimivan pinskuosaston jäseneksi. Mikäli asuinpaikallasi ei ole toimivaa pinskuosastoa, sinut ja/tai lapsesi liitetään kyseisen paikkakunnan piirijärjestön työntekijän päätöksellä seuraavaksi lähimpään osastoon, tai osaston puuttuessa suoraan piirijärjestöön. Jäsenjärjestöä voi milloin tahansa vaihtaa ilmoittamalla siitä piiri- tai keskusjärjestön työntekijälle. Pinskujen jäsenyydestä ei lähtökohtaisesti peritä jäsenmaksua, eikä jäsenyys vanhene ellei kyseinen pinskujärjestö toisin määrää. Pinskujärjestöt ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista jäsenmaksuista jäsenilleen ennen niiden perimistä.

Haluan tilata lisätietoa/uutiskirjeen itselleni/lapselleni

Mikäli et halua liittyä tai liittää lastasi minkään pinskujärjestön jäseneksi, voit tilata uutiskirjeen pysyäksesi ajan tasalla toiminnasta. Uutiskirjeen tilaamisessa on kaksi mahdollisuutta:

  • Tilaat uutiskirjeen ilmoittautuessasi tapahtumaan: tällöin annat luvan uutiskirjeen lähettämiseen vain ko. tapahtumaa järjestäville pinskujärjestölle.
  • Tilaat uutiskirjeen ottamatta kantaa sitä lähettävään järjestöön:
    • Jos olet kertonut asuinpaikkasi, sinulle lähetetään sekä Pinskujen keskusjärjestö, että asuinalueellasi toimivan piiri-, alue- ja osastojärjestöjen uutiskirjeet.
    • Jos et ole kertonut asuinpaikkaasi, sinulle lähetetään ainostaan Pinskujen keskusjärjestön uutiskirje. 

Uutiskirjeitä lähetetään maksimissaan yksi kuukaudessa per järjestö. Mistä tahansa uutiskirjeestä on mahdollista irtisanoutua milloin tahansa. 

Lisähuomio: tapahtumaan osallistuminen

Lisäksi on hyvä huomata, että mikäli osallistut mihin tahansa Pinskutapahtumaan, sinut luetaan kuuluvaksi kyseisen järjestön toiminnan piirin seuraavan vuoden ajan. Kyseinen järjestö voi tällöin lähettää sinulle markkinointimateriaalia ja/tai uutiskirjeen ko. vuoden ajan. Voit milloin tahansa irtisanoutua ko. uutiskirjeen tilauksesta ilmoittamalla siitä ko. järjestölle.