Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Vihreä meeple.

Tietäjien ohjelman tavoitteena on tukea nuoren aloitteellisuutta ja esimerkillistä roolia pinskuyhteisössä (vrt. yhteisökasvatus ja ympäristökasvatus). Ohjelmassa haastetaan tietoisesti omaa mukavuusaluetta ja kokemuksellinen oppiminen siirtyy tutun ympäristön ulkopuolelle (vrt. seikkailukasvatus ja globaalikasvatus). 


Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa ja laaja-alaista kehitystä kuin nuoruudessa. Tässä kehitysvaiheessa nuoren keho muuttuu lapsen vartalosta aikuisen mittoihin, seksuaalisuus voimistuu ja tunne-elämässä kuohuu. Kaikki tämä aiheuttaa hämmennystä sekä nuoressa että hänen vanhemmissaan. Nuoren mielessä pyörivät kysymykset: Mitä ihmettä minulle tapahtuu? Onko tämä normaalia? Vanhempi saattaa pohdiskella samoja asioita ja sitä, miten hän voisi tukea nuorta murrosiän muutoksissa. 13-15 -vuotiaan nuoren kehittyvät ajattelutaidot avaavat uuden maailman ja suhde muihin, erityisesti omiin vanhempiin, muuttuu merkittävästi. Myös pinskutoiminnassa nuori ottaa askeleen usein kohti uutta ja tuntematonta, sillä tässä iässä opiskellaan usein apuohjaajaksi. Apuohjaajana nuori etsii uudenlaista roolia ja paikkaa pinskuyhteisössä, tämä tarkoittaa sitä, että suhde ohjaajiin ja osallistuviin lapsiin muuttuu hyvin merkittävästi.

Ohjaajien onkin tärkeä tukea apuohjaajan toimintaa mahdollisimman hienovaraisesti ja johdonmukaisesti. Ohjaajan on tärkeää myös muistaa, että apuohjaaja ei ole vielä aikuinen ja tunteiden käsittely ja hallinta voi joskus tuottaa haasteita, sillä nuoren tunneäly ja ihmissuhteiden hienovaraiset viestit tulevat entistä merkityksellisemmiksi. Murrosikäisen mieliala saattaa ailahdella, välillä on aamusta iltaan tosi vihainen, välillä uupunut, välillä rakastunut ja välillä energinen. Nuoren älykkyys, nokkeluus, uhma ja rohkeus lisääntyvät. Musiikki, taide, lukeminen tai päiväkirjat saattavat tarjota kanavan tuulettaa voimakkaina aaltoilevia tunteita. Ystävyyssuhteet ja kavereiden hyväksyntä tulevat entistä tärkeämmiksi. Arvomaailma voi muuttua nopeastikin. Myös looginen ajattelu ja äly lisääntyvät, mutta nuori ei aina hallitse kaikkea tätä mielen sisällä olevaa kuohuntaa. (Väestöliitto 2020.)