Pinskutoiminta on aina perustunut vasemmistolaiselle maailmankatsomukselle. Vasemmistolaisuus on käsitteenä pitänyt sisällään erilaisia merkityksiä läpi pinskutoiminnan historian. Pinskutoiminnassa vasemmistolaisuus määrittyy järjestön jäsenten määrittelemien pinskuarvojen kautta. Pinskujen pääarvoihin kuuluvat YhteisöllisyysOsallisuusElämyksellisyysYhdenvertaisuusEettisyys ja Vastuullisuus.

Edunvalvonnallinen toiminta on aina poliittista toimintaa. Pinskutoiminnassa poliittisuus tarkoittaa sitä, että edistämme lasten, nuorten ja perheiden etua yhteiskunnallisessa keskustelussa ja lasten oikeuksien tunnettavuutta yhteiskunnassa.  Näiden tavoitteiden toteutumiseksi teemme yhteistyötä myös muiden samoja tavoitteita omaavien sidosryhmien kanssa. Pinskutoimintaan osallistuakseen ei tarvitse olla millään tasolla puoluepoliittisesti orientoitunut tai sitoutunut. Riittää, että kokee pinskuarvot tärkeiksi tai haluaa lapselleen kohtuuhintaisen ja mukavan harrastuksen pinskutoiminnan parissa.

Miten aatteellinen sisältö näkyy pinskuarvojen toteutumisessa? Esimerkiksi pinskuarvoista ystävyys ja yhteisöllisyys pitävät sisällään ihanteen ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta myös laajemmin yhteiskunnassa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus nähdään osana laajempaa ihmisoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Pinskutoimintaan kuuluu esimerkiksi kokeminen ilon ja elämyksellisyyden kautta, sekä kokemusten jakaminen yhdessä. Pinskuarvojen yhteisöllisyys tarkoittaa myös laajemmin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä demokratian periaatteiden noudattamista eli sitä, että jokaisen ääni on yhtä tärkeä ja arvokas.

Pinskutoiminnassa puhutaan myös lapsien ja nuorten kanssa yhteiskunnallisista ja globaaleista ilmiöistä, mutta keskustelu tapahtuu aina lasten ja nuorten omista kokemuksista sekä mielipiteistä käsin toiminnallisella tavalla. Pinskutoiminnan lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että lapsille ja nuorille annetaan tietoisesti tilaa ja työkaluja kasvaa ja ilmaista näkemyksiään rakentavasti ja arvostavasti.