Etusivu » Ohjelma » Aktiviteetit

Aktiviteetit

Aktiviteetti eli toimintatuokio on pinskutoiminnan perusrakennuspalikka. Aktiviteetti on yksinkertaisesti valmis palanen ohjelmaa, jonka tavoitteena on täyttää jokin osa periaateohjelman kasvatuksellisesta päämäärästä. Tämä kasvatustavoite voi olla hyvin yksioikoinen kuten "lapsi tietää milloin tulee soittaa hätänumeroon" tai se voi olla paljon abstraktimpi kuten "nuori oppii tuntemaan kotimaansa kulttuuriperintöä ja ainutlaatuisuutta". Jokainen aktiviteetti kuuluu johonkin ohjelman lohkoon, josta myös niiden kasvatustavoitteet on johdettu. Aktiviteetit on jaettu ikäkausien mukaan, jolloin jokaiselle ikäkaudelle on lapsen kehitysvaiheen mukaan räätälöityä ohjelmaa. Näiden lisäksi aktiviteetissa on valmiiksi ajateltu ajankäyttöä eli paljonko aktiviteettiin on tarkoitus käyttää aikaa, toimintaympäristöä jossa aktiviteetin voi järkevästi suorittaa sekä suoritusmenetelmää jolla kasvatustavoite voidaan saavuttaa.

Esimerkkiaktiviteetti: Osaan hälyttää apua

Lohko

Lohko on pinskuohjelman teeman alakäsite, jonka avulla aktiviteetit luokitellaan pienempiin osa-alueisiin (esim. kriisitoiminta ja yhteisötaidot). Lohkoja käsitellään tarkemmin ohjelman pääsivulla. Aktiviteetti Osaan hälyttää apua kuuluu lohkoon Kriisitoiminta, joka taas kuuluu teemaan Yhteiskunta

Ikäkausi

Ikäkausi on se ikäryhmä, jolle aktiviteetti on suunniteltu. Ikäkausijako perustuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsen kasvu ja kehitys -juttusarjaan jossa lapsen ja nuoren kehitys on pilkottu seitsemästä ikävuodesta lähtien kolmen vuoden sykleihin. Ikäkausia käsitellään tarkemmin ikäkaudet-sivulla. Esimerkkiaktiviteettimme on suunniteltu 7-9 -vuotiaille eli alakoulun 1-3 -luokkalaisille.

Kasvatustavoite

Kasvatustavoite on se, mitä aktiviteetilla pyritään opettamaan. Tämä on aktiviteetin kaikkein tärkein osa-alue, sillä jos kasvatustavoite ei täyty, ei ohjelmalla ole enää päämäärää eikä sitä voi edes hyvällä omatunnolla väittää pinskuohjelmaksi. Kasvatustavoitteilla pyritään Pinskujen kasvatuksellisen päämäärän täyttämiseen. Esimerkkiaktiviteettimme kasvatustavoite on "Lapsi tietää milloin saa ja pitää soittaa hätäkeskukseen sekä tietää hätäkeskuksen numeron".

Suoritusmenetelmä

Suoritusmenetelmä on se tapa, jolla kasvatustavoitteeseen päästään, eli siis se, mitä aktiviteetissa käytännössä tehdään. Esimerkkiaktiviteetissamme suoritus tapahtuu sisätiloissa, missä ensin käydään nopeasti läpi mitä hätäkeskus tekee ja milloin sinne saa soittaa. Tämä jälkeen seuraa toiminnallinen osio, jossa jokainen lapsi vuorollaan soittaa leikisti hätäkeskukseen ja ohjaaja esittää hätäkeskuspäivystäjää. Pinskupakissa jokaiselle aktiviteetille kerrotaan (vähintään) yksi suoritusmenetelmä mutta mikään ei estä osaavaa ohjaaja tekemästä aktiviteettia täysin eri tavalla, kunhan sen kasvatustavoite edelleen täyttyy

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö eli aktiviteetin suorituspaikka on yleensä vahvasti sidottu suoritusmenetelmään, sillä monet aktiviteetit on suunniteltu suoraan tiettyihin olosuhteisiin. Aktiviteetteja voi kuitenkin aina soveltaa, joten toimintaympäristö ei ole kiveen kirjoitettu. Esimerkkiaktiviteettimme on lähtökohtaisesti tarkoitettu suoritettavaksi sisätiloissa kerhon kokouksen aikana, mutta mikään ei estä tekemästä samaa leirillä rastiradan yhteydessä. 

Ajankäyttö

Ajankäyttö on puhtaasti viitteellinen arvio siitä paljonko aikaa aktiviteettiin on tarkoitus käyttää. Sen päätarkoituksena on auttaa toiminnan suunnittelussa ja aikatauluttamisessa, mutta toimia myös ohjeellisena arvona siitä paljonko ko. aktiviteettiin tulisi käyttää aikaa. Esimerkkiaktiviteettimme arvioitu ajantarve on 15-30 minuuttia, mutta aikaa saattaa todellisuudessa kulua enemmänkin jos lapsia on paljon.

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/6086