Organisaation rakenne ja päätöksenteko

Pinskuliitto on valtakunnallinen järjestö, jolla on paikallisia jäsenjärjestöjä ympäri maan. Pinskuliiton jäseniä ovat sen jäsenjärjestöt, joita ovat piirijärjestöt, aluejärjestöt ja osastot. Liiton jäsenjärjestöillä voi olla sekä henkilöjäseniä että jäsenjärjestöjä sääntöjensä mukaan.

Pinskuliiton edustajisto on liiton korkein päättävä elin. Edustajiston jäsenet ovat liiton jäsenjärjestöjen valitsemia ja edustavat jäsenjärjestöjä edustajistossa. Edustajisto kokoontuu 2 kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen, joissa käsitellään liiton sääntömääräisiä asioita, kuten lasten asemaa liittyvät asiat, säännöt ja hallituksen jäsenten valinta. Edustajistoon kuuluu sääntömääräisesti 15-40 jäsentä. Edustajiston kokoukseen kutsutaan myös liiton hallituksen jäsenet sekä liiton työntekijät.

Pinskuliiton hallitus, eli liittohallitus johtaa ja valvoo Pinskujen ja jäsenjärjestöjen toimintaa ja niiden tekemää työtä sekä päättää liiton palkatun henkilöstön työsuhdeasioista. Hallitus myös tekee liiton taloutta koskevia päätöksiä sekä päättää liiton johtosäännöistä. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein. Liittohallituksen toimia valvoo liiton korkein päättävä elin, edustajisto.

Keskusjärjestössä työskentelevät liiton työntekijät (toiminnanjohtaja,  järjestökoordinaattori ja kv-suunnittelija sekä mahdolliset projekti- tai kausityöntekijät), jotka koordinoivat valtakunnallista toimintaa tuottaen tukipalveluja ja -materiaaleja paikallisesti ja alueellisesti toimiville jäsenjärjestöilleen. Keskusjärjestö tekee myös toiminnallista yhteistyötä, koulutuksia, edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Jäsenjärjestöt toimivat viidellä toiminta-alueella: Pohjois-Suomi, Järvi-Suomi, Häme, Länsirannikko ja Etelä-Suomi. Toiminta-alueilla työskentelevät palkatut aluetyöntekijät, jotka vastaavat alueen toiminnasta. Pinskuliiton jäsenjärjestöt ovat piirijärjestöjä, aluejärjestöjä ja osastoja. Jäsenjärjestöt vastaavat pääasiassa lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan järjestämisestä toiminta-alueellaan. Toimintamuotoja ovat mm. retket, kerhot, leirit, koulutukset, tapahtumat ja kansainväliset nuorisovaihdot.

Vapaaehtoistoimijat ja osallistujat

Vapaaehtoistoimijat ovat jäsenjärjestöjen henkilöjäseniä. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat pesteissä ja luottamustehtävissä. Myös toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret voivat olla jäsenjärjestössä henkilöjäseniä. Osallistuminen pinskutoimintaan on kuitenkin kaikille avointa, eli jäsenyys ei ole toimintaan osallistumiselle ehto.

Järjestön rakennekaavio