Pinskuohjaajalla on käytössään kattava määrä erilaisia menetelmiä ohjata toimintaa. Ohjaamisen menetelmien tunteminen edistää kasvatustavoitteeseen tähtäävän toiminnan edellytyksiä ja se tukee osaltaan lapsen oikeuksien ja osallisuuden toteutumista perustoiminnan arkissa tilanteissa. Hyvä ohjaaja tarkastelee tietoisesti omaa toimintaansa ja haluaa sitä kautta kehittää myös pinskuyhteisön toimintakulttuuria.