Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Aistijat tunnus: ruskea piirroshahmo.

Aistijoiden ohjelman tavoitteena on tukea lapsen itseilmaisun kehittymistä (kommunikointi) ja ryhmässä toimimista (vrt. yhteisökasvatus). Ohjelma painottuu kokemuksiin ja liikkumiseen uusissa ympäristöissä (vrt. seikkailukasvatus) sekä aistien aktivoimiseen, jolla katsotaan olevan yhteys oppimiseen ja keskittymiseen (vrt. ympäristö- ja globaalikasvatus).


Pienen lapsen (alle 6-vuotias) kehon ja aivojen kehitys on vilkasta. Hän oppii yhä taitavammaksi liikkujaksi ja harjoittelee niin kehon kuin sanankin hallintaa. Iälle tyypillinen kyselyvaihe kertoo valtavasta tiedon tarpeesta. Myös oma keho ja sen kaikki paikat löytyvät. Leikki ja leikillisyys, kujeilu ja uskomaton luovuus kuuluvat pikkulapsiaikaan. Uhmaikä ja kaverisuhteet, rakkaus vanhempiin ja lemmikkieläimiin tai omaan lempileluun kertovat lapsen tunnemaailman kehityksestä. Empatiaa harjoitellaan eläytymällä leikeissä tai kirjaa lukiessa eri hahmojen kokemuksiin. Lapset oppivat solmimaan ystävyyssuhteita, jotka ovatkin erittäin tärkeitä sosiaalisia taitoja. (Väestöliitto 2020.) Aistijat opettelevat yhteisien leikkien kautta ryhmässä toimimista. Varsinainen ryhmätoiminta ei kuitenkaan vielä suju tämän ikäisiltä. Pinskutoiminta tarjoaa aistijoille ja heidän perheilleen monimuotoista  perhetoimintaa. Pinskuharrastuksessa aistijoille voidaan suunnitella ja toteuttaa kestoltaan lyhyitä toimintatuokioita ohjaajan johdolla, ilman huoltajan läsnäoloa. Perhetoimintaan puolestaan kuuluu perheille suunnattuja retkiä, perhekerhoja ja koko perheelle suunnattuja leirejä. Aistijoiden aktiviteetit on rakennettu ikäryhmän tarpeet huomioiden. Aktiviteettien tavoitteena on tukea heidän luonnollisia kehitysvaiheita. Perhetoiminnan ohjaajia koulutetaan tiiviillä päiväkoulutuksella järjestämään niin sanotusti avaimet käteen -toimintaa, jossa vanhemmat pääosin huolehtivat lapsistaan itse ja ohjaajat toimivat enemmänkin perheryhmien ohjaajina ja toimintojen järjestäjinä.