Punosopas eli pinskuohjaajan käsikirja on laadittu järjestön ja sen jäsenjärjestöjen perustoiminnan tukimateriaaliksi. Oppaasta löytyy kaikki tarvittava tieto pinskutoiminnasta ja sen vaivattomasta organisoinnista yksien kansien välissä.

Ohjaajan tukena ja motivaationa

Punosoppaan on tarkoitus motivoida ohjaajaa pinskutoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opas kannustaa pinskuohjaajaa oivaltamaan, mitä pinskuyhteisö voi parhaimmillaan tarjota sekä ohjaajalle itselleen että toiminnan kohderyhmälle.

Et ole koskaan liian vanha oppimaan

Pinskutoiminnassa tuetaan elinikäistä oppimisen iloa ja ohjaajien korkealaatuista osaamista järjestön koulutusjärjestelmän avulla. Ohjaajan tietotaito ja vastuullinen toiminta takaavat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toiminnan jokaiselle. Osaaminen on myös perusta kaikelle pinskukasvatukselle ja pedagogiselle toiminnalle. Osaavaa ohjaaja tukee lasta pienissä ja suurissa hetkissä perustellen omaa toimintaansa.

Ohjaajan käsikirja

Punosoppaan laaja sisältö toimii organisoinnin taustatietona sekä lähdetietona järjestön koulutusjärjestelmän mukaisille moduulikokonaisuuksille. Pinskujen koulutusjärjestelmä pitää huolen siitä, että ohjaajilla on riittävä osaaminen toimintaa järjestettäessä ja että toimijat pysyvät ajan tasalla toiminnan kehittämistä koskevista uudistuksista ja muutoksista.

Punosopas on myynnissä Pinskujen verkkokaupassa, joka avataan vuonna 2022. Sitä ennen Punosopasta voi kysyä keskusliitosta: keskustoimisto@pinskut.fi