Aihealue: 

Ympäristö-teema pureutuu sananmukaisesti ympäristöön: luontoon ja siellä pärjäämiseen, mutta myös ympäristön ilmiöihin ja kestävään kehitykseen. Ympäristö-teemalla on suurin painotus 10-12 -vuotiaiden ohjelmassa.

Ympäristö-teemaan kuuluvat ohjelmalohkot Elämän edellytykset, Luontosuhde, Monimuotoisuus, Erätaidot, Luontoliikunta ja Kestävä kehitys.

  • Elämän edellytykset-lohkoa ohjaava avainkäsite on omavaraisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. ympäristö, energia ja liikenne. Taustalla vaikuttava arvo on yhteisöllisyys.
  • Luontosuhde-lohkoa ohjaava avainkäsite on tavoitteet, ja sen sisältöinä ovat mm. tutkiminen ja oivaltaminen. Taustalla vaikuttava arvo on elämyksellisyys.
  • Monimuotoisuus-lohkoa ohjaava avainkäsite on rehellisyys, ja sen sisältöinä ovat mm. luonnonsuojelu. Taustalla vaikuttava arvo on yhdenvertaisuus.
  • Erätaidot-lohkoa ohjaava avainkäsite on omien rajojen koettelu, ja sen sisältöinä ovat mm. vesi- ja erätoiminta. Taustalla vaikuttava arvo on vastuullisuus.
  • Luontoliikunta-lohkoa ohjaava avainkäsite on ekologisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. ympäristövastuu ja jokaisen oikeudet. Taustalla vaikuttava arvo on eettisyys.
  • Kestävä kehitys-lohkoa ohjaava avainkäsite on toimintakulttuuri, ja sen sisältöinä ovat mm. edelläkävijyys ja kuluttajavastuu. Taustalla vaikuttava arvo on osallisuus.