Aihealue: 

Yhteiskunta-teemassa käsitellään yhteiskuntaa, sen toimintaa ja siihen osallistumista. Yhteiskunta-teemalla on suurin painotus 13-15 -vuotiaiden ohjelmassa.

Yhteiskunta-teemaan kuuluvat ohjelmalohkot Kansalaistaidot, Osallisuus, Vaikuttaminen, Työ, Kriisitoiminta ja Järjestötoiminta.

  • Kansalaistaidot-lohkoa ohjaava avainkäsite on yhteisöllisyys, ja sen sisältöinä ovat mm. normit ja yhteiset säännöt. Taustalla vaikuttava arvo on yhteisöllisyys.
  • Osallisuus-lohkoa ohjaava avainkäsite on oppiminen, ja sen sisältöinä ovat mm. yhteiskunnan toiminta. Taustalla vaikuttava arvo on elämyksellisyys.
  • Vaikuttaminen-lohkoa ohjaava avainkäsite on yhdenvertaisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. kansalaistoiminta ja vaikuttaminen. Taustalla vaikuttava arvo on yhdenvertaisuus.
  • Työ-lohkoa ohjaava avainkäsite on aktiivisuus, ja sen sisältöinä ovat mm. tuotanto ja työ. Taustalla vaikuttava arvo on vastuullisuus.
  • Kriisitoiminta-lohkoa ohjaava avainkäsite on vaikuttaminen, ja sen sisältöinä ovat mm. kansalaisvelvollisuudet ja auttaminen. Taustalla vaikuttava arvo on eettisyys.
  • Järjestötoiminta-lohkoa ohjaava avainkäsite on lapsen oikeudet, ja sen sisältöinä ovat mm. hyvä hallintotapa ja päätöksenteko. Taustalla vaikuttava arvo on osallisuus.