Kohderyhmillä on erilaisia tarpeita, joita tunnistetaan usein heikosti. Kun puhutaan laadusta, niin puhutaan hyvällä syyllä myös eri kohderyhmistä. Kohderyhmän tarpeisiin vastaaminen määrittää usein sitä, kuinka laadukkaaksi ihminen kokee toiminnan. Toimintaa suunnitellessa usein pohditaan sitä, miten toiminnasta saadaan houkuttelevaa varsinkin uusien toimijoiden ja osallistujien silmissä. Kohderyhmän tarvekysymysten yhteydessä puhutaan segmentoinnista, eli kohderyhmäistämisestä. Esimerkiksi alle kouluikäisten ajatellaan tulevan toimintaan ensisijaisesti huoltajiensa kautta, sillä huoltajat tekevät heidän osaltaan voimakkaammin päätökset siitä, mihin lapsi voi osallistua ja mihin ei. Lähestyminen ja markkinointi toimii heidän osaltaan perhetoimintamallin pohjalta.

Pinskujen osalta eri kohderyhmien henkilötyypit voidaan määritellä esimerkiksi näin:

  • alle kouluikäisen lapsen vanhempi, jolla ei välttämättä ole aiempaa pinskutaustaa, kiinnostuu toiminnasta oman lapsensa kautta. Toimintaan osallistutaan lähtökohtaisesti perheenä.
  • aktiivisesti mukana oleva aikuinen, koko ikänsä mukana toiminut ohjaaja.
  • vakituisesti toiminnassa mukana oleva lapsi tai nuori, joka on 7-15 -vuotias osallistuja.
  • uutena toiminnassa oleva lapsi tai nuori, joka on 7-15 -vuotias osallistuja.
  • nuori tai nuori aikuinen yli 15 -vuotias uutena toiminnassa, ei lapsuuden aikaista taustaa toiminnasta.