Ryhmän normit ja säännöt luovat ryhmän toimintakulttuurille pohjan. Jokaisessa ryhmässä luodaan erilaisia normeja, jotka ovat välttämättömiä ryhmän toiminnalle. Normit määrittävät käsityksen siitä, mikä on sopivaa tai sopimatonta käyttäytymistä ryhmän sisällä. Normit ja säännöt voivat olla kirjoitettuja tai ääneen lausuttuja käsityksiä tai toimintatapoja. Normit ohjaavat sitä, miten ryhmässä keskustellaan ja mistä aiheista. Tiedostava ryhmä myös tarkastelee normeja ajoittain yhdessä. Normeja voi asettaa ja muuttaa tietoisesti keskustelemalla niistä ja muuttamalla toimintatapoja ja ryhmän kulttuuria toivotulla tavalla. (Jyväskylän yliopisto 2020.)

Ryhmässä on myös aina ääneen sanomattomia sääntöjä. Hiljaisten sääntöjen olemassaolo tiedostetaan siinä vaiheessa, kun joku ryhmän sisällä rikkoo niitä. Esimerkiksi uusi jäsen usein rikkoo ryhmän normeja tietämättään. Uuden osallistujan liittyminen ryhmään haastaa ryhmän olemassa olevia normeja. Jäsenen harjaantuessa osaksi ryhmää hän sisäistää ryhmässä valitsevat normit ja kulttuurin. Joskus uusi jäsen myös muuttaa niitä tietoisesti tai tietämättään. (Jyväskylän yliopisto 2020.)

Roolit ryhmässä voivat olla virallisia tai epävirallisia. Ryhmän asiatehtävä ja jäsenten väliset sosiaaliset suhteet ja siteet vaikuttavat siihen, millaisia rooleja ryhmän sisällä syntyy. Yksilö voi toimia ryhmässä tietyssä roolissa, johon liittyy ennalta määritelty tehtävänkuva. Yksilölle voi myös muodostua vuorovaikutustilanteissa epävirallinen rooli kaavamaisen käyttäytymisen perusteella. Roolit ovat välttämättömiä ryhmän olemassaololle. Kun joku ryhmän jäsenistä lähtee ryhmästä pois, ryhmän viralliset ja epäviralliset roolit sisällä muuttuvat ja tehtävät jaetaan tai jakaantuvat uudelleen. (Jyväskylän yliopisto 2020.)