"Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen" on Pinskujen ja Nuorten Kotkien yhteisessä Liikkuva luontoleiri -hankkeessa tuotettu materiaali. Opas on suunnattu vapaa-ajan toimijoille, joiden kohderyhmään kuuluu peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Se sisältää perustiedot ilmastonmuutoksesta, ilmastokasvatuksesta sekä siitä, miten ilmastoasioita voidaan käsitellä lapsiryhmien kanssa. Mukana on runsaasti toimintaideoita ja käytännön harjoituksia erilaisten ryhmien kanssa toteutettavaksi.