Tiiminvetäjän taidot eli johtajuus 

Pinskuissa tiiminvetäjän taidot ovat keskeinen osa sujuvan toiminnan toteuttamista. Tiiminvetäjän on hyvä tuntea näkökulmia ja teoriaa johtajuuden takana onnistuakseen pestissään. Johtajuusteorian tunteminen vahvistaa ohjaajan itsetuntemusta ja tukee omien vahvuuksien tunnistamista. Tiiminvetäjän taitoihin ja johtajuuteen kuuluu olennaisesti vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen. Hyvä tiiminvetäjä osaa motivoida ympärillään toimivia ja hän kykenee valjastamaan muiden osaamisen käyttöön päästäkseen tavoitteeseen. Johtajalla on jakamaton vastuu kokonaisuudesta. Johtajan tiiminvetäjän taidot ilmentyvät, kun johtaja alkaa delegoida ja kommunikoida muiden kanssa. Hyvä johtaja on oikeudenmukainen, yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä. Hän kykenee tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä on myös kiinnostunut muiden ominaisuuksista ja osaamisesta. Hyvä johtaja toimiikin motivaattorina nostaen itsensä sijasta muiden osaamista keskiöön.

Tiiminvetäjän hyvät käytännöt

 1. Kirkasta tavoite itsellesi ja muille
 2. Organisoi rohkeasti
 3. Luo visioita ja näe suuri kuva
 4. Pyri läpinäkyvyyteen ja kommunikoi avoimesti
 5. Pyydä ja tarjoa apua
 6. Luota tiimipelaajiin
 7. Valjasta muiden osaaminen käyttöön
 8. Ole tukena ja saatavilla
 9. Ota vastaan palautetta ja anna palautetta rakentavasti
 10. Selvitä konfliktitilanteet rohkeasti ja oikeudenmukaisesti

Tiimipelaajan taidot eli alaistaidot

Tiiminvetäjän taitojen rinnalla on tärkeää tarkastella myös tiimipelaajan taitoja. Tiiminvetäjä ei pääse pitkälle ilman tiimipelaajien tukea. Tiimipelaajan taidoilla tarkoitetaan ohjaajan kykyjä ja taitoja toimia pinskuyhteisössä ja järjestön hallinnossa. Tiimipelaajalla tulee olla motivoitunut ja sitoutunut asenne toimintaan ja yhteisen asian hoitamiseen. Tiimipelaaja toimii vastuullisesti ja hallitsee oman pestinsä sekä siihen liittyvien tehtävien hoitamisen. Tiimipelaajan on tärkeää käsittää toiminnan tavoite ja oma rooli tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hyvä tiimipelaaja kantaa vastuun omasta tekemisestä. Tiimipelaaja pyrkii luomaan luottamuksellista ilmapiiriä tiiminvetäjää ja muita tiimipelaajia kohtaan. 

Tiimipelaajan hyvät käytännöt:

 1. Sitoudu pestiin
 2. Ole oma-aloitteinen ja tartu toimeen
 3. Toimi vastuullisesti ja perehdy yhteiseen tavoitteeseen
 4. Kommunikoi avoimesti ja rakentavasti
 5. Pyydä apua, tarkenna ja tarjoa apua
 6. Luota tiiminvetäjään ja muihin tiimipelaajiin
 7. Vältä turhia konfliktitilanteita
 8. Tuo epäkohdat esiin tarkoituksenmukaisesti
 9. Ota vastaan palautetta ja anna palautetta rakentavasti
 10. Opitaan virheistä yhdessä ja kehitetään sitä kautta toimintaa

Tiesitkö, että tiiminvetäjän ja tiimipelaajan on pelattava samaan maaliin? Se on onnistuneen kokonaisuuden kannalta tärkeää. Tiiminvetäjä kantaa vastuun ja pitää narut käsissään, mutta yksin hän ei onnistu saavuttamaan lopputulosta.