Ikäkauden tunnus: 
Perhetoiminnan tunnus.

Pinskutoiminnassa perhetoiminta on suunniteltu ja suunnattu nimenomaisesti toimintayksikkönä perheille. 

Pienen lapsen (alle 6-vuotias) kehon ja aivojen kehitys on vilkasta. Hän oppii yhä taitavammaksi liikkujaksi ja harjoittelee niin kehon kuin sanankin hallintaa. Taaperoiän kyselyvaihe kertoo valtavasta tiedon tarpeesta. Myös oma keho ja sen kaikki paikat löytyvät.  Leikki ja leikillisyys, kujeilu ja uskomaton luovuus kuuluvat pikkulapsiaikaan. Uhmaikä ja kaverisuhteet,rakkaus vanhempiin ja lemmikkieläimiin tai omaan lempileluun kertovat lapsen tunnemaailman kehityksestä. Empatiaa harjoitellaan eläytymällä leikeissä tai kirjaa lukiessa eri hahmojen kokemuksiin. Lapset oppivat solmimaan ystävyyssuhteita, jotka ovatkin erittäin tärkeitä sosiaalisia taitoja. 

Pikkulapsiaika on vanhemmille usein kuormittavaa aikaa. Kun lapset ovat pieniä, vanhemmuus täyttää suuren osan elämästä. Varsinkin kotona oleva vanhempi saattaa kokea vanhemmuuden ainoaksi roolikseen, johon usein liittyy suorituspaineita. Kokopäivätöissä ja opinnoissa paahtavat vanhemmat kokevat usein riittämättömyyden tunteita ruuhkavuosia päiväkodin ja päivätyön välissä tarpoessaan. Perhearjessa on tärkeää pitää yllä verkostoja, jossa tavataan toisia aikuisia ja vietetään parisuhdeaikaa.Samassa tilanteessa olevat ystävät ja tuttavat sekä sukulaiset voivat toimia turvaverkkona. Tukea arkeen voi löytää myös erilaisista verkkoyhteisöistä.

Pinskuyhteisö on myös yksi paikka, jossa voi tavata samassa tilanteessa olevia perheitä ja saada vertaistukea. Perheiden aika ja myös taloudellinen tilanne voi useasti olla äärimmäisen tiukka. Arjen ja työn paineet ovat kasvaneet ja heikommassa asemassa olevilla perheillä tukiviidakon ja taloudellisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa huolta. Tämän vuoksi heidän osallistumisensa kolmannella sektorilla on yleensä hyvin rajallista, koska voimavarat menevät arjesta selviytymiseen. Järjestötoiminta näyttäytyy pienten lasten vanhemmille usein voimavaranielulta eikä voimaannuttavalta toiminnalta, miksi olemme huomanneet,että perheille täytyy ensisijaisesti järjestää toimintaa jossa heiltä ei vaadita mitään (ns. "avaimet käteen"-toiminta) jotta kokemuksen kautta voisi jossain vaiheessa syttyä halu toimia laajemmin vapaaehtoisena. Pinskujen perhetoiminnan ominaispiireitä ovat myös alhaiset kustannukset perheille ja se, että lapsille ja perheille on turvallista, rentoa ja yhdenvertaista olla mukana pinskutoiminnassa eikä perhettä kohdata Pinskuissa varallisuuden tai sosiaalisen aseman kautta. Perhetoiminnan ohjaajia koulutetaan nopealla päiväkoulutuksella järjestämään ns. avaimet käteen toimintaa, jossa vanhemmat pääosin huolehtivat lapsistaan itse ja ohjaajat toimivat enemmänkin perheryhmien ohjaajina ja toimintojen järjestäjinä.