Koulutusjärjestelmä

Pinskukoulutus on erityisesti pinskutoimintaa varten suunniteltua ohjaamisen ja järjestöosaamisen koulutusta, ylläpitämistä ja jatkokehittämistä. Koulutus jakautuu kahteen pääosioon: peruskoulutukseen ja taitokoulutukseen, jotka keskittyvät eri osa-alueisiin. Koulutustapahtumat eli kurssit on koottu aina jonkin tietyn aihepiirin ympärille, eli niillä on kasvatustavoite samaan tyyliin kuin pinskuohjelman aktiviteeteillakin. Kurssien ohjelma on koostettu moduuleista, jotka ovat kolmen tunnin mittaisia oppimiskokonaisuuksia. Myös moduuleilla on kasvatustavoitteet, kuten niistä koostuvilla kursseillakin. 

Peruskoulutus

Peruskoulutukseen sisältyvät seuraavat valtakunnalliset kurssit:

  • Apuohjaajan kurssi
  • Ohjaajan kurssi
  • Vanhemman ohjaajan kurssi
  • Koulutusohjaajan kurssi

Peruskoulutuksen tehtävänä on muodostaa pinskujen järjestöosaamisen selkäranka. Peruskoulutuksen ohjaajakursseilla opetellaan mm. ohjaamistaitoja, ryhmätoimintaa, toiminnan organisointia ja järjestön pyörittämiseen liittyviä juttuja. Peruskoulutuksen kurssit on tarkoitettu käytäväksi niin, että niiden välissä on aina vähintään kolme aktiivista toimintavuotta.

Taitokoulutus

Taitokoulutuksen tavoitteena on laajentaa peruskoulutuksen mahdollistamaa osaamista erilaisiin suuntiin. Jos peruskoulutusta ajattelee puunrunkona, taitokoulutus olisi sen oksat. Siinä missä peruskoulutuksen kurssien tavoitteet ovat selvät ja ko. kurssien käyminen on pinskujen turvallisuusohjeiden mukainen edellytys joihinkin tehtäviin, taitokoulutukselle ei ole yhtä selkeää kaavaa. Taitokoulutusta voidaan aktiivisesti muokata ja uusia kursseja kehitellä suoraan tarpeisiin.  

Moduuli - koulutusten rakennuspalikka

Pinskukoulutuksen kurssit koostuvat moduuleista, jotka ovat kolme tuntia kestäviä opintokokonaisuuksia (ml. tauot), jotka tähtäävät aina jonkin tietyn asiakokonaisuuden oppimiseen. Moduulia voi verrata pinskuohjelman aktiviteetteihin, jotka ovat samankaltaisia valmiita rakennuspalikoita. Yksittäisiä moduuleita voi käyttää iltakoulutuksiin, jotka voivat olla osa laajempaa kurssia tai ihan oma koulutuskokonaisuutensa. Yhden viikonlopun mittaisella kurssilla ehditään käydä läpi viisi moduulia. Modulaarinen koulutusjärjestelmä mahdollistaa myös kesken jääneen kurssin täydentämisen seuraavalla kurssikerralla niiltä osin, jotka suorittajalta puuttuvat.

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/38