Apuohjaaja (puhekielessä appari) on yleensä peruskouluaan päättämässä oleva nuori, jonka vastuulla on ryhmä nuorempia pinskuja. Apuohjaaja toimii ryhmänsä vetäjänä esimerkkinsä voimalla, neuvonantajana pinskutoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä aloitteentekijänä ohjelmallisessa järjestämisessä. Hän ei kuitenkaan ole vastuussa yksin toiminnasta, vaan auttaa ohjaajia totetuttamaan kaikille mukavaa ja hedelmällistä toimintaa. 

Apuohjaaja osaa:

  • antaa hyvää esimerkkiä ja kantaa vastuuta tarvittaessa
  • pyytää apua oikealta taholta, kun sitä tarvitaan ja kaivataan
  • tunnistaa terveellisten elämäntapojen merkityksen yksilön hyvinvoinnille 
  • tunnistaa omien ja yhteisten arvojen yhtenevyyden
  • asettaa toimivat rajat itselleen ja muille
  • tuoda hyvät ajatuksensa esille ja luoda suunnitelmille käytännön toteutuksen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa Pinskuohjelman mukaisia aktiviteetteja toiminnassa