Aihealue: 

Toveruus-teema keskittyy vuorovaikuttamiseen oman lähipiirin ja läheisten ihmisten kanssa. Toveruus-teemalla on suurin painotus 7-9 -vuotiaiden ohjelmassa.

Toveruus-teemaan kuuluvat ohjelmalohkot Ryhmädynamiikka, Elämykset, Luottamus, Esimerkki, Yhteisötaidot ja Vuorovaikutus.

  • Ryhmädynamiikka-lohkoa ohjaava avainkäsite on yhdessä tekeminen, ja sen sisältöinä ovat mm. ryhmässä toimiminen ja yhteistyö. Taustalla vaikuttava arvo on yhteisöllisyys.
  • Elämykset-lohkoa ohjaava avainkäsite on elämykset, ja sen sisältöinä ovat mm. elämyksien kautta oppiminen. Taustalla vaikuttava arvo on elämyksellisyys.
  • Luottamus-lohkoa ohjaava avainkäsite on tiedon jakaminen, ja sen sisältöinä ovat mm. tieto ja sen säätely. Taustalla vaikuttava arvo on yhdenvertaisuus.
  • Esimerkki-lohkoa ohjaava avainkäsite on vapaus, ja sen sisältöinä ovat mm. tunnetaidot ja motivaatio. Taustalla vaikuttava arvo on vastuullisuus.
  • Yhteisötaidot-lohkoa ohjaava avainkäsite on yhteiset asiat, ja sen sisältöinä ovat mm. johtamis- ja yhteisötaidot. Taustalla vaikuttava arvo on eettisyys.
  • Vuorovaikutus-lohkoa ohjaava avainkäsite on dialogi, ja sen sisältöinä ovat mm. sanallinen ja sanaton viestintä. Taustalla vaikuttava arvo on osallisuus.