Mestariohjaajan kurssi järjestään aina valtakunnallisesti Pinskuliiton toimesta. Kurssin tarkoituksena on innoittaa ja motivoida konkariohjaajia, antamalla uutta puhtia toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja arviointiin. Kurssilla verkostoidutaan muiden alueiden pinskutoimijoiden kanssa sekä perehdytään yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin. 

Mestariohjaaja osaa: 

  • edistää lasten, nuorten ja perheiden asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa
  • ymmärtää, että arvot asemoivat järjestön yhteiskunnallista asemaa 
  • tunnistaa omaa ja muiden osaamista sekä ymmärtää persoonallisen ohjauksen rikastuttavan toimintaa 
  • osaa johtaa erilaisia prosesseja organisaation sisällä 
  • osaa kehittää erilaisia viestintäprosesseja 
  • ymmärtää ajankohtaisten ilmiöiden vaikutukset järjestön toiminnassa