Kiinnostaako sinua pinskutoiminta? Lue lisää perehdytyskoulutuksesta ja ota yhteyttä.

Kaikkiin tehtäviin tarvitaan perehdytys, joka on edellytys pestissä suoriutumiselle. Perehdytyskoulutus myös sitouttaa henkilön toimintaan. Pinskut tarjoavat verkko-materiaalina perehdytyskoulutuksen toimintaan uutena tuleville aikuisille aktiiveille. Perehdytyskoulutus sisältää välttämätöntä tietoa organisaatiosta ja tukimateriaalien sisällöstä ja hyödyntämisestä. Verkkokoulutuksen voi siis suorittaa ajasta tai paikasta riippumatta itsenäisesti ja se on tästä syystä suunnattu vain aikuisille toimijoille. Perehdytyskoulutus ei korvaa järjestön koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, sillä toiminnan organisointi ja suurin osa pesteistä, joihin kuuluu jakamatonta vastuuta, vaativat perusteellisen koulutuksen. Koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta ei ole jatkuvasti tarjolla, joten perehdytyskoulutus vastaa akuuttiin tarpeeseen toimijoiden perehdyttämisessä ja toiminnan järjestämisessä. Perehdytyskoulutus suoritetaan järjestön ylläpitämällä pinskupakki.fi -sivustolla. Koulutuksen suoritettuaan henkilö saa todistuksen koulutuksesta.

Kiinnostaako sinua perehdytyskoulutus? Ota yhteyttä: keskustoimisto@pinskut.fi tai oman toiminta-alueen työntekijään. Yhteystiedot: täältä