Pinskuliitto on vuonna 1945 perustettu kasvatusjärjestö, jonka toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Tarjoamme elämyksellistä ja kasvatustyötä tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka toteutetaan lasten ja nuorten ehdoilla. Järjestön toimintamuotoihin kuuluvat leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö sekä koulutukset. Pinskut on myös monelle aikuiselle tärkeä harrastus, sillä toimintaa järjestävät pääsääntöisesti vapaaehtoiset ohjaajat.

Pinskut pitävät tärkeänä mahdollistaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtuuhintaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Haluamme tarjota syrjimättömän, yhdenvertaisen, turvallisen ja kestävää kehitystä vaalivan kasvuympäristön. Pinskuihin on tervetullut kuka tahansa, joka tuntee pinskuarvot omikseen.

Pinskut on kasvuyhteisö, jossa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan omia rajojaan arkisen ympäristön ulkopuolella turvallisesti. Pinskuohjelman mukaisesti jokainen ikäkausi suorittaa omaa ohjelmaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan sisältöjen haastavuudessa on huomioitu kunkin ikäryhmän tarpeet. Näin toiminta ei ole liian haastavaa ja jokainen pääsee myös kokemaan onnistumisia.

Pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsista uteliaasti, persoonallisesti, dialogisesti ja luovasti maailmaa tutkivia pinskuja, jotka toimivat eettisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään. Valtakunnallinen toiminta-alue voidaan jakaa karkeasti viiteen osaan: Pohjois-Suomi, Järvi-Suomi, Häme, Länsirannikko ja Etelä-Suomi. Aluekeskuksissa työskentelevät toiminnanohjaajat, joiden lisäksi järjestön keskustoimistolla Helsingissä on palkattua henkilöstöä. Työntekijät suunnittelevat, koordinoivat ja toimivat yhdessä vapaaehtoisten ohjaajien
kanssa.