Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Nappulat: vaahtosammutin.

Nappuloiden ohjelman tavoitteena on tarjota lapsiperheille kohtaamispaikka ja vertaistukea matalalla kynnyksellä. Nappuloiden ohjelma perustuu koko perheen yhteiseen ohjelmaan, jossa tarjotaan ikätasoisia välineitä vuorovaikutuksen kehittymisen tueksi.


Vauva- ja taaperoiässä lapsi kehittyy kovaa vauhtia. Vauva tarvitsee kehittyäkseen vuorovaikutussuhteen toiseen ihmiseen. Vauvalla on valmiuksia ja tarve vuorovaikutukseen syntymästä alkaen. Pysyvä ja läheinen suhde toiseen tai molempiin vanhempiin on ensiarvoista. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänelle kehittyy vauvavaiheessa ja varhaisvuosina hyvä perusturvallisuus. Toisella ikävuodella lapsi pystyy vaikuttamaan entistä enemmän asioihin ja tapahtumiin. Lapsi oppii kävelemään ja ilmaisemaan itseään ja hän tutustuu itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä innokkaasti. Kolmannella ikävuodella lapsesta tulee yleensä rauhallisempi ja mukautuvampi kuin ennen. Hän tarkkailee, touhuaa ja oppii uusia taitoja. Lapsi tarvitsee kuitenkin vielä aikuisen jatkuvaa huolenpitoa ja suojelua. Vanhempien tehtävänä on rohkaista lasta uusien asioiden pariin ja tukea häntä pettymysten ja epäonnistumisten keskellä. Vanhempien tulee myös asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. (Mll 2020.) Pikkulapsiaika on vanhemmille usein kuormittavaa aikaa. Kun lapset ovat pieniä, vanhemmuus täyttää suuren osan elämästä. Varsinkin kotona oleva vanhempi saattaa kokea vanhemmuuden ainoaksi roolikseen, johon usein liittyy suorituspaineita. (Väestöliitto 2020.) Kokopäivätöissä ja opinnoissa paahtavat vanhemmat kokevat usein riittämättömyyden tunteita ruuhkavuosia päiväkodin ja päivätyön välissä tarpoessaan. Perhearjessa on tärkeää pitää yllä verkostoja, jossa tavataan toisia aikuisia ja vietetään parisuhdeaikaa. Samassa tilanteessa olevat ystävät ja tuttavat sekä sukulaiset voivat toimia turvaverkkona. Tukea arkeen voi löytää myös erilaisista verkkoyhteisöistä. Pinskuyhteisö on myös yksi paikka, jossa voi tavata samassa tilanteessa olevia perheitä ja saada vertaistukea. Tarjoamme nuoremmille nappuloille ja heidän perheilleen pääsääntöisesti perhetoimintaa. Pinskujen perhetoiminnan ominaispiirteitä ovat alhaiset kustannukset, toiminta on rentoa ja yhdenvertaista, eikä pinskuissa perhettä kohdata varallisuuden tai sosiaalisen aseman kautta.