Aihealue: 

Tietosuoja-asetus vaatii sopimusten tekemistä rekisterinpitäjien ja -käsittelijöiden välille. Jokaisen pinskujärjestön on siis tehtävä Pinskupakin rekisterin käytöstä sopimus joko suoraan liiton tai hierarkiassa seuraavan järjestön kanssa. Sopimus löytyy alta: http://pinskupakki.fi/files/liitteet/Rekisterinkayttosopimus_RKS.docx

Jokaisen rekisteriä käsittelevän ihmisen on tehtävä sopimus sen järjestön kanssa, jonka tietoja hän käsittelee. Työntekijöille riittää työsopimus (olettaen että siinä mainitaan rekisterin käsittelyvastuut joko suoraan tai "muut työnantajan määräämät tehtävät" -kohdassa), vapaaehtoisten kanssa on laadittava pestisopimus: http://pinskupakki.fi/files/liitteet/Rekisterinhaltijan_pestilomake_RHPL...

Kummastakin sopimuksesta on toimitettava kopio liittoon (joko postissa tai Jemmaa käyttäen), jonka jälkeen liitto antaa käyttöoikeudet ko. järjestön rekisteriin. Huomaa että järjestöjen välille luotava rekisterin käyttösopimus on voimassa ajasta ikuisuuteen (ellei sitä pureta), mutta rekisterin tietoja käsittelevän henkilön sopimus voi olla voimassa maksimissaan 13kk (ellei kyseessä ole työsopimus). Vapaaehtoisten tekemät pestisopimukset pitää siis uusia vuosittain, ja ellei niitä uusita, rekisterin käyttöoikeus raukeaa.

Liitto ei ole vastuussa sopimuksettomassa tilassa olevien järjestöjen jäsentiedoista.

@TODO: Lista järjestöistä joilla on GDPR-soppari