Aihealue: 

Pinskuohjelman aktiviteettijärjestelmän tukena toimivat siihen liittyvät aktiviteettimerkit. Aktiviteettimerkit osoittavat lapsen ja nuoren tiedon ja taitojen kertymistä pinskuharratuksessa. Merkit sitouttavat lapsia ja nuoria ohjelman eri vaiheissa lisäten kiinnostusta pinskuharrastusta kohtaan. Pinskuohjelman jokaiselle aktiviteettilohkolle on oma merkkinsä, jonka voi ansaita suorittamalla kyseisen lohkon pakolliset ja vapaavalintaiset aktiviteetit. Kuten aktiviteeteillekin, myös kaikille merkeille on omat ikäkausitasonsa eli aktiviteettimerkkejä on yhteensä 216 kappaletta (aistijoista vaikuttajiin). Merkkien keräämisessä on huomioitu myös se, että suorittamisen ja keräämisen voi aloittaa missä tahansa ikäryhmävaiheessa.