LASTEN NIMIHAASTATTELUT - AVOIN TILAISUUS

TÄMÄ ON 19.3 KLO 14-16 JÄRJESTETTÄVÄN TAPAHTUMAN ILMOITTAUTUMISLINKKI!

JOS HALUAT OSALLISTUA 29.3 KLO 18-20, SEN TAPAHTUMA LÖYTYY TÄÄLTÄ: https://pinskupakki.fi/toiminta/tapahtumat/lasten-nimihaastattelut-avoin...

HALUAISITKO KERTOA OMAN NÄKEMYKSESI LASTEN NIMIHAASTATTELUSSA?

Lasten nimihaastattelijat järjestävät 19.3 klo 14-16 kaikille alle 15-vuotiaille avoimet nimihaastattelutapahtumat Pinskujen omalla virtuaalisella kokoustilalla, eli Mukila -alustalla. Haastatteluun osallistuminen vie noin 10 min.

Jos et ole vielä päässyt osallistumaan haastatteluun esimerkiksi oman alueesi tapahtumassa, on tässä sinulle oiva tilaisuus tulla kertomaan nimihaastattelijoille oma näkemyksesi järjestömme virallisesta nimestä!

Ilmoittautuminen tapahtuu allaolevalla lomakkeella. Toivomme, että kertoisitte mahdollisen kellonaikatoiveenne ilmoittautumisen “lisätiedot” -kentässä. Jos kumpikaan ajankohta ei sovi sinulle, ole yhteydessä haastattelijoihin (haastattelijat@pinskut.fi), niin sovitaan teille sopiva aika.

Lähetämme ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) päivää aiemmin Mukila-linkin, haastattelun kellonajan sekä tarkemmat tiedot haastatteluun osallistumisesta.

Toivottavasti näemme haastattelutapahtumassa!

Tässä tietoa haastattelusta:

Haastattelun tausta

Haastattelijoiden tehtävänä on kysyä alle 15-vuotiailta toimintaan osallistuvilta lapsilta näkemystä järjestömme virallisesta nimestä. Lapset vastaavat haastattelussa kysymykseen, kumpaa nimivaihtoehtoa pitävät parempana.

Haastattelut toteutetaan aikavälillä 1.1-31.3.2022 ja tulosten yhteenveto toimitetaan liiton korkeimpana päätöksentekoelimenä toimivalle edustajistolle, joka päättää nimiasiasta lasten haastatteluiden ja jäsenkyselyn tulosten perusteella huhtikuussa 2022. Laaja yksimielisyys tuloksissa (2/3 vastaajaosuus) velvoittaa edustajistoa äänestämään enemmistön kannan mukaisesti.

Lasten näkemysten kartoittaminen perustuu edustajiston päätökseen (1/2021) ja järjestön johtosääntöön (2/2021), joka edellyttää alle 15-vuotiaiden toimintaan osallistuvien lasten näkemysten selvittämistä suurissa linjakysymyksissä. Järjestömme hallinnossa noudatetaan myös lapsivaikutusten arviointia, joka edellyttää lasten näkemysten selvittämistä  päätöksenteossa.

Haastattelutilanne

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Haastattelijat käyttävät työssään apuna erillistä haastattelurunkoa ja heidät on koulutettu noudattamaan tiukkaa eettistä ohjeistusta ja tietosuojakäytäntöjä. Nimikysymyksen lisäksi haastattelijat kysyvät lapsiltanne ainoastaan etunimen ja iän.  Pienimpien lasten haastatteluissa haastattelijat voivat käyttää leikillisiä elementtejä apuna.

Haastatteluun voi osallistua yksin tai parina esimerkiksi ystävän kanssa tai turvalliseksi kokemansa aikuisen kanssa. Jos lapsi osallistuu oman tutun aikuisen kanssa, haastattelijamme pyytävät tätä aikuista itse pidättäytymään oman näkemyksensä ilmaisemisesta haastateltavasta aiheesta jotta haastateltava lapsi saa ilmaista näkemyksensä vapaasti aikuisten johdattelematta. Lapselta itseltään kysytään myös aina suostumus haastattelulle ja hänellä on oikeus poistua tilanteesta niin halutessaan.

Tietosuoja

Haastattelut tallennetaan tarkistusta varten, jonka suorittaa järjestön liittohallitus. Liittohallitus tarkistaa aineiston, jotta voidaan luotettavasti osoittaa, että lapset ovat luonnollisia henkilöitä ja että haastattelijat ovat haastattelutilanteissa toimineet annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Eettisen ohjeistuksen mukaisesti lapsia ei koskaan kuvata tunnistettavasti, vaan esimerkiksi haastateltavan henkilön takaa tai takaviistosta eikä taustatietoja (etunimi ja ikä) koskaan tallenneta vaan ainoastaan annettu vastaus jotta annetut äänet voidaan luotettavasti jäljittää. Tallennusvälineenä voidaan käyttää myös pelkkää ääninauhuria. Lapselle kerrotaan aina tallennusvälineen käytöstä ennen tallennuksen alkua ja lapsella aina on oikeus myös kieltäytyä haastattelusta tai sen tallennuksesta.

Lasten yksityisyyden suojaamiseksi tallennusta koskevat tietosuojakäytännöt ovat erittäin tiukat. Kaikki tallennuslaitteella oleva haastatteluaineisto tuhotaan heti, kun aineisto on toimitettu liiton ylläpitämään pilvipalvelukansioon, johon ainoastaan liittohallituksen jäsenillä ja lasten haastattelijoilla on pääsy. Liittohallituksen suorittaman tarkistuksen jälkeen kaikki tallennettu haastatteluaineisto tuhotaan lopullisesti myös pilvipalvelusta ja tulosten (numeerinen) yhteenveto toimitetaan korkeimpana päättävänä elimenä toimivalle edustajistolle.

Ilmoittautuminen päättyy

Ilmoittautuminen päättyy: 
16.03.2022

 

Lomake on suljettu! Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumaan ilmoittautuminen on päättynyt, tai se ei ole vielä alkanut.