Pinskuohjaajan kurssi

Pinskuohjaajan kurssi on ns. varsinainen ohjaajakurssi, joka antaa perusvalmiudet pinskutoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Ohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 17-vuotiaana, käytyään ensin apuohjaajan kurssin. Kurssin tavoitteina on mm.

 • Oppia ymmärtämään miksi pioneerit tekevät tiettyjä asioita
 • Oppia tuntemaan, mihin pioneerien arvot ja ajatukset hyvästä toiminnasta perustuvat
 • Oppia ymmärtämään järjestötoiminnan peruspiirteitä
 • Antaa valmiudet yhdistystoiminnan pyörittämiseen
 • Antaa perusvalmiudet kokoustekniikkaan
 • Oppia tunnistamaan lapsen kehityksen vaiheet ja osata soveltaa tätä tietoa ohjaamisessa
 • Oppia tunnistamaan omia vuorovaikutustyylejä
 • Oppia ennakoimaan omia vahvuuksia ja heikkouksia ohjaajana
 • Oppia arvioimaan omaa toimintaansa ohjaajana
 • Syventää omaa ohjaajaosaamista ja pohtia omia vahvuuksia/kehittämisalueita ohjaajana
 • Syventää tuntemusta ryhmädynamiikasta ja ryhmäprosesseista
 • Pohtia vallan muotoja ja ryhmäkulttuurin muodostumista
 • Saada käsitys siitä mitä kunkin ikäryhmän aktiviteetteihin kuuluu
 • Ymmärtää perusteet siitä miten kunkin ikäryhmän kannattaa toimia
 • Oppia käytännön hyviä järjestelytapoja
 • Oppia ymmärtämään tapahtumien rakenteita
 • Oppia soveltamaan pinskujen laatujärjestelmää käytännön toimintaa organisoitaessa
 • Oppia tunnistamaan ryhmätoiminnan eri vaiheet
 • Oppia kehittämään ja ylläpitämään ryhmädynamiikkaa
 • Oppia kehittymään ryhmänohjaana ja ryhmäprosessien tukijana
 • Tutustuminen ryhmään systeeminä
 • Oppia erilaisten viestintämedioiden käyttöä
 • Oppia miten ihmiset omaksuvat tietoa
 • Pohtia, mistä hyvä viestintä koostuu
 • Saada käsitys siitä mitä yhteistyömahdollisuuksia Pinskuilla on
 • Mahdollistaa oman toimialueen yhteistyökumppaneiden selvittäminen
Kurssin esivaatimukset: 
Apuohjaajakurssi käytynä, 17v. ikä
Kurssilta saatavat tunnukset: 
Ohjaajaliina ja -punos mustalla pillillä
Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/5429