Koulutusohjaajan kurssi

Koulutusohjaajan kurssi antaa valtuuden kouluttaa peruskoulutuksen pinskukursseja sekä valmiudet suunnitella uusia koulutuksen muotoja. Kurssilla paneudutaan mm. seuraaviin aihesisältöihin:

  • Pinskujen koulutusjärjestelmän rakenne ja sisällöt
  • Koulutussuunnittelu ja -soveltaminen
  • Koulutuksen toiminnalliset menetelmät
  • Koulutuksen organisointi
  • Koulutusyhteistyö, hajauttaminen ja ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen
Kurssilta saatavat tunnukset: 
Metallinen pilli
Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/5431