Leikkijöiden samankokoiset ryhmät seisovat jonossa jonkin matkan päässä toisistaan samalla lähtöviivalla. Leikinohjaajan annettua merkin, jokaisen ryhmän ensimmäinen juoksee keppi kädessä ennakolta määrättyyn kohteeseen ja takaisin. Tultuaan ryhmänsä luo, hän antaa kepin toisen pään ryhmänsä toiselle osallistujalle. Molemmat pitävät keppiä vaakasuorassa tasossa 20 – 30 cm:n korkeudella maasta ja kulkevat siten ryhmänsä molemmilla puolilla jonon päätä kohti. Samalla hyppäävät ryhmän jäsenet vuoron perään kepin yli. Nyt jää ensimmäinen juoksija viimeiseksi jonossa, ja toinen osallistuja juoksee vuorostaan kepin kanssa sovittuun kohteeseen ja takaisin sekä antaa kepin toisen pään kolmannelle osallistujalle. Jälleen muut hyppäävät kepin yli ja toinen juoksija asettuu nyt viimeiseksi. Kolmas lähtee nyt matkaan. Näin leikki jatkuu. Nopein ryhmä on voittaja.