Osallistujat jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään. Toinen ryhmä mene hieman kauemmaksi tai kääntyy selin toiseen ryhmään, jotta ei näkisi toista ryhmää. Toisen ryhmän jäsenet valitsevat itselleen parin toisesta ryhmästä. Kun toinen ryhmä on valinnut parit, tulee toisesta ryhmästä jokainen vuorollaan heidän luo ja kysyy "Lähtisitkö kanssani taivaaseen?". Jos pari ei ole oikea, vastaaja sanoo hänelle: ”Vettä kengässä!” Toisen tulee silloin hyppiä yhdellä jalalla pois. Löydettyään oikean parin, hän saa jäädä pois leikistä, mutta ei saa paljastaa seuraaville tulijoille kenen pari on. Jokainen yrittää, kunnes on löytänyt oman parinsa. Sen jälkeen vaihdetaan ryhmien tehtäviä ja leikki jatkuu.