Tätä leikkiä voidaan käyttää sekä nimien oppimiseen että tutustumiseen. 

Leikkijät istuvat ympyrässä. Leikinohjaaja antaa pienen esineen esim. avainrenkaan, joka kiertää ihmiseltä toiselle, kunnes hän sanoo "STOP". Se, jonka kädessä avainrengas on, kertoo nimensä ja jotain itsestään, esim. mieliharrastuksensa. Voidaan sopia aihe, josta esineen saanut kertoo, tai annetaan leikkijöiden kertoa siitä mistä itse haluavat. Leikkiä jatketaan kunnes kaikki ovat saaneet vuoron.