Kaikki leikkijät ovat sokkoina. Yksi valitaan hiljaiseksi.

Leikkijät liikkuvat hitaasti esteettömässä tilassa, vain hiljainen pysyy paikoillaan eikä sano mitään. Toiseen leikkijään törmätessä sanotaan "titityy".

Leikkijän kohdatessa hiljainen muuttuu hänkin hiljaiseksi ja jää paikalleen seisomaan hiljaisen kanssa. Lopuksi kaikki seisovat yhdessä rykelmässä hiljaa.